Language: NOR | ENG

Skriftserien 2018

Skriftserien 14/2018
Klassifisering av Hundsbekken, Engerdal kommune: Kvalitetselement fisk og bunndyr, vannforskriften
Frode Næstad

Skriftserien 13/2018
Slettåsulvenes atferd i forhold til menneskelig bosetting gjennom et helt år: Utredning om ulv og bosetting del 6
Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, Ane Eriksen, Erling Maartmann, David Carricondo- Sanchez, Erik Versluijs, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 12/2018
Sesongkonflikter mellom mennesker og ulv i områder med snø og trekkelg: Ulv i Slettåsreviret, 2009-2018: Utredning om ulv og bosetting del 5
Petter Wabakken, Barbara Zimmermann, Ane Eriksen, Erling Maartmann, Kristoffer Nordli, David Carricondo-Sanchez, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 11/2018
Oppvekstrevirets effekt på habitatvalg hos voksne ulver: Utredning om ulv og bosetting del 4
Ana Sanz Perez, Cyril Milleret, Andrés Ordiz, Antonio Uzal, David Carricondo-Sanchez, Ane Eriksen, Håkan Sand, Petter Wabakken, Camilla Wikenros, Mikael Åkesson, Barbara Zimmermann

Skriftserien 10/2018
Spredningsulvers bevegelser i forhold til menneskelig infrastruktur: Utredning om ulv og bosetting del 3
Ane Eriksen, Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, David Carricondo-Sanchez, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 9/2018
Ulvevalpers flokksamhold og områdebruk i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 2
Kristoffer Nordli, Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, Ane Eriksen, David Carricondo- Sanchez, Erling Maartmann, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 8/2018
Individuell atferd hos ulv overfor menneskelig infrastruktur i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 1
David Carricondo-Sanchez, Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, Ane Eriksen, Erling Maartmann, Ana Sanz Perez, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 6/2018
Tre planstrategier – to kommunale og en regional: Hvordan opplever politikerne slike prosesser og dokumenter?
Aksel Hagen

Skriftserien 4/2018
Treneren i norsk idrett: En nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen
Stiliani “Ani” Chroni, Magnhild Medgard, Dag André Nilsen, Thorsteinn Sigurjónsson og Tor Solbakken

Skriftserien 3/2018
Profiling the Coaches of Norway: A national survey report of sports coaches & coaching
Stiliani “Ani” Chroni, Magnhild Medgard, Dag André Nilsen, Thorsteinn Sigurjónsson og Tor Solbakken

Skriftserien 2/2018
Kommersialisering av fellesgodene: Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader
Bjarne Jensen, Stein Antonsen, Alexander Berg Erichsen, Fanny Voldnes, Sidsel M. Schade og Geir Høin

Skriftserien 1/2018
Operativ ledelse, kommunikasjon og CRM prinsipper: Samhandling og individuell beredskap på skadesteder 
Halvor Nordby