Language: NOR | ENG

Skriftseriens innhold

Tittel, emneord, sammendrag

  • Tittel skal være både på norsk og engelsk. 
  • Emneord skal være både på norsk og engelsk. Emneord identifiserer arbeidet ut over det tittelen gjør og bør derfor ikke inneholde tittelord. Emneord kan utarbeides i samråd med biblioteket for å bedre gjenfinningsgraden.
  • Sammendrag/abstract skal være både på norsk og engelsk og bør ikke overskride 150 ord.

 

Krav til forord

I forordet skal det tydelig framgå:

  1. Tittelen på prosjektet publikasjonen tilhører. (Prosjekttittelen skal være den samme som er registrert i projektdelen av Cristin).
  2. Hvem som er oppdragsgiver og/eller har finansiert rapporten.
  3. Den plassen denne publikasjonen har i oppdraget (hovedrapport, pilot, sluttrapport etc. eller vise til andre publikasjoner i prosjektet).
  4. At  Statens standardavtale om forskning og utviklingsoppdrag er lagt til grunn (om det er aktuelt) og opplyse om ev. spesielle kvalitetssikringstiltak avtalt i prosjektet. For eksempel kan det formuleres slik:
    Statens standardavtale om forskning og utviklingsoppdrag fra februar 2012 er lagt til grunn for prosjektet. Forskningen skjer i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Kvalitetssikringen i prosjektet skjer på følgende måter ….(kan f.eks. være at prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning).