Language: NOR | ENG

Skriftserien

2019

Skriftserien 26/2019
Tidlig inn og tett på: En evaluering av tiltaket yrkesfagmotivator i Oppland
Erik Hagaseth Haug

Skriftserien 25/2019
Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær? Utredning om ulv og elg del 4
Håkan Sand, Karen Marie Mathisen, Giorgia Ausilio, Morgane Gicquel, Camilla Wikenros, Johan Månsson, Märtha Wallgren, Ane Eriksen, Petter Wabakken og Barbara Zimmermann

Skriftserien 24/2019
Predasjonsmønster hos enslige ulver og ulver på vandring. Utredning om ulv og elg del 3
Håkan Sand, Camilla Wikenros, Barbara Zimmermann, Ane Eriksen, Frode Holen, Petter Wabakken

Skriftserien 23/2019
Elg i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utredning om ulv og elg del 2
Barbara Zimmermann, Camilla Wikenros, Håkan Sand, Ane Eriksen, Petter Wabakken

Skriftserien 22/2019
Tildelt, sett og felt elg i forhold til ulveforekomst i Norge og Sverige. Utredning om ulv og elg del 1
Camilla Wikenros, Barbara Zimmermann, Håkan Sand, Johan Månsson, Erling Maartmann, Ane Eriksen, Petter Wabakken

Skriftserien 19/2019
Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018
Per Kristian Alnes, Asbjørn Kårstein og Kristine Lundhaug

Skriftserien 18/2019
Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland: Tilstandsrapport for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna
Espen Stranger-Johannessen, Bjørn Berg, Kjersti Sørmoen Håland, Venke Nystuen, Gro Løken

Skriftserien 17/2019
Verdiskaping og attraksjonskraft: Norefjell – Reinsjøfjell
Winfried Ellingsen og Per Olav Lund

Skriftserien 16/2019
Evaluering av Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag
Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Ulla Higdem

Skriftserien 15/2019
Flyktningers møte med distriktskommuner: Delnotat 1 fra forsknings- og utviklingsprosjektet MIMRES
Liv Johanne Solheim og Maria Taivalsaari Røhnebæk

Skriftserien 14/2019
Rapport T1 til T2: Stange kommunes barnehager
Anne-Karin Sunnevåg

Skriftserien 13/2019
Genetisk diversitet og struktur: I en metapopulasjon av storsalamander (Triturus cristatus) i seks kunstig anlagte dammer
Arne N. Linløkken, Kjell Langdal, Kirsten Frydenlund og Robert Wilson

Skriftserien 12/2019
Identifikasjon av vedlikeholdsbehov og skader på skogsbilveier med flybilder tatt fra drone
Thomas Vogler og Ole Bakmann

Skriftserien 11/2019
Arbeidsgiverperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner: Delnotat 2 fra forsknings- og utviklingsprosjektet MIMRES
Mari Bjerck og Trude Hella Eide

Skriftserien 10/2019
Tjenesteperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner: Delnotat 3 fra forsknings- og utviklingsprosjektet MIMRES
Mari Bjerck og Trude Hella Eide

Skriftserien 9/2019
MIMRES – Integrering som samskaping i distriktskommuner: Forskningsrapport fra et utviklings- og innovasjonsprosjekt i kommunene Vågå, Sel og Nordre Land
Mari Bjerck, Trude Hella Eide, Liv Johanne Solheim og Maria Taivalsaari Røhnebæk

Skriftserien 8/2019
Mentorordning i landbruket: Evaluering av forsøksordningen
Merethe Lerfald og Bjørnar Sæther

Skriftserien 7/2019
Tverrsektoriell ledelse i forsøk med NAV-veiledere i videregående skole 2013-2018
Eli Skjeseth

Skriftserien 6/2019
Faglig utviklingsarbeid som grunnlag for yrkesrelevante masteroppgaver
Mårten Kae Paulsen

Skriftserien 4/2019
Hyttebruksundersøkelse 2018: Rollag Kommune
Merethe Lerfald og Birgitta Ericsson

Skriftserien 3/2019
Genetiske forskjeller mellom villørret og settefisk i Vorma
Arne N. Linløkken, Ruben A. Pettersen, Else Berit Stenseth, Wenche Johansen, Kirsten Frydenlund og Robert C. Wilson

Skriftserien 1/2019
Studentforberedende veiledning - et spørsmål om motivasjon, mestring og studiekvalitet
Anne-Lise With

 

2018

Skriftserien 14/2018
Klassifisering av Hundsbekken, Engerdal kommune: Kvalitetselement fisk og bunndyr, vannforskriften
Frode Næstad

Skriftserien 13/2018
Slettåsulvenes atferd i forhold til menneskelig bosetting gjennom et helt år: Utredning om ulv og bosetting del 6
Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, Ane Eriksen, Erling Maartmann, David Carricondo- Sanchez, Erik Versluijs, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 12/2018
Sesongkonflikter mellom mennesker og ulv i områder med snø og trekkelg: Ulv i Slettåsreviret, 2009-2018: Utredning om ulv og bosetting del 5
Petter Wabakken, Barbara Zimmermann, Ane Eriksen, Erling Maartmann, Kristoffer Nordli, David Carricondo-Sanchez, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 11/2018
Oppvekstrevirets effekt på habitatvalg hos voksne ulver: Utredning om ulv og bosetting del 4
Ana Sanz Perez, Cyril Milleret, Andrés Ordiz, Antonio Uzal, David Carricondo-Sanchez, Ane Eriksen, Håkan Sand, Petter Wabakken, Camilla Wikenros, Mikael Åkesson, Barbara Zimmermann

Skriftserien 10/2018
Spredningsulvers bevegelser i forhold til menneskelig infrastruktur: Utredning om ulv og bosetting del 3
Ane Eriksen, Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, David Carricondo-Sanchez, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 9/2018
Ulvevalpers flokksamhold og områdebruk i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 2
Kristoffer Nordli, Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, Ane Eriksen, David Carricondo- Sanchez, Erling Maartmann, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 8/2018
Individuell atferd hos ulv overfor menneskelig infrastruktur i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 1
David Carricondo-Sanchez, Barbara Zimmermann, Petter Wabakken, Ane Eriksen, Erling Maartmann, Ana Sanz Perez, Håkan Sand, Camilla Wikenros

Skriftserien 6/2018
Tre planstrategier – to kommunale og en regional: Hvordan opplever politikerne slike prosesser og dokumenter?
Aksel Hagen

Skriftserien 4/2018
Treneren i norsk idrett: En nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen
Stiliani “Ani” Chroni, Magnhild Medgard, Dag André Nilsen, Thorsteinn Sigurjónsson og Tor Solbakken

Skriftserien 3/2018
Profiling the Coaches of Norway: A national survey report of sports coaches & coaching
Stiliani “Ani” Chroni, Magnhild Medgard, Dag André Nilsen, Thorsteinn Sigurjónsson og Tor Solbakken

Skriftserien 2/2018
Kommersialisering av fellesgodene: Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader
Bjarne Jensen, Stein Antonsen, Alexander Berg Erichsen, Fanny Voldnes, Sidsel M. Schade og Geir Høin

Skriftserien 1/2018
Operativ ledelse, kommunikasjon og CRM prinsipper: Samhandling og individuell beredskap på skadesteder 
Halvor Nordby