Language: NOR | ENG

Skriftserien

2020

Skriftserien 20/2020
Hva gjør vi når det blir bråstopp i fôring av hjortevilt? Erfaringer fra Stor-Elvdal
Karen Marie Mathisen og Thomas Vogler

Skriftserien 18/2020
Biokull og effekt på avling: Veiledende feltforsøk
Thomas Cottis og Svein Ø. Solberg

Skriftserien 16/2020
Skolemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020
Ingrid Grimsmo Jørgensen, Espen Stranger-Johannessen og Egil Weider Hartberg

Skriftserien 15/2020
Barnehagemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020
Jane Haugseth, Espen Stranger-Johannessen og Egil Weider Hartberg

Skriftserien 12/2020
Vurdering av kvalitetselement fisk
Frode Næstad

Skriftserien 11/2020
Eksportundersøkelsen 2019
Atle Hauge og Iveta Malasevska

Skriftserien 10/2020
Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020
Svein Bergum, Ragnhild Fugletveit, Inge Hermanrud, Ann-Mari Lofthus, Jens Petter Madsbu og Bjarne Øvrelid

Skriftserien 9/2020
«Det er utrolig betryggende å kunne gå gjennom et sånt kurs». Evaluering av deltakernes erfaringer med nettbasert kompetanseutviklingstilbud for lærebedrifter og prøvenemnder
Line Kristiansen, Marianne Sveen og Brit Svoen

Skriftserien 8/2020
Menn i helse: En statusoppdatering
Asbjørn Kårstein, Mette Sønderskov, Vigdis Mathisen Olsvik og Tonje Lauritzen

Skriftserien 7/2020
Facilitation of Employability for Maternity and Parental Leavers in Europe: A Scoping Review
Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Jakub Zabka, Diana Kozakova, lldiko Hanuliakova, Rob Versteeg, Zsuzsanna Antal, Mariann Magyar, Maria Hernandez, Laurent Dedieu, Inger Marie Bakke, Erik Hagaseth Haug, Else Berit Steinseth

Skriftserien 6/2020
Vil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell
Tor Arnesen, Winfried Ellingsen, Merethe Lerfald og Anders Bryn

Skriftserien 5/2020
Forretningsmodeller hos reiselivsrelaterte bedrifter ved Fulufjäll, Trysil og Finnskogen: Rapport fra en intervjuundersøkelse
Hans Holmengen og Jo Kleiven

Skriftserien 4/2020
Tilbud, etterspørsel, økonomi og risiko: En situasjonsrapport om reiselivet i Trysil og Finnskogen
Hans Holmengen

Skriftserien 3/2020
Kultur for læring i barnehagen: Rapport T1 til T2
Anne-Karin Sunnevåg og Sigrid Øyen Nordahl

Skriftserien 2/2020
Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder
Tor Arnesen og Anders Bryn

Skriftserien 1/2020
Kommuner og næringsutvikling i Innlandet: Tre gode eksempler
Hans Olav Bråtå