Skriftserien

2019

Skriftserien 7/2019
Tverrsektoriell ledelse i forsøk med NAV-veiledere i videregående skole 2013-2018
Eli Skjeseth

Skriftserien 3/2019
Genetiske forskjeller mellom villørret og settefisk i Vorma
Arne N. Linløkken, Ruben A. Pettersen, Else Berit Stenseth, Wenche Johansen, Kirsten Frydenlund og Robert C. Wilson

 

2018

Skriftserien 6/2018
Tre planstrategier – to kommunale og en regional: Hvordan opplever politikerne slike prosesser og dokumenter?
Aksel Hagen

Skriftserien 4/2018
Treneren i norsk idrett: En nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen
Stiliani “Ani” Chroni, Magnhild Medgard, Dag André Nilsen, Thorsteinn Sigurjónsson og Tor Solbakken

Skriftserien 3/2018
Profiling the Coaches of Norway: A national survey report of sports coaches & coaching
Stiliani “Ani” Chroni, Magnhild Medgard, Dag André Nilsen, Thorsteinn Sigurjónsson og Tor Solbakken

Skriftserien 2/2018
Kommersialisering av fellesgodene: Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader
Bjarne Jensen, Stein Antonsen, Alexander Berg Erichsen, Fanny Voldnes, Sidsel M. Schade og Geir Høin

Skriftserien 1/2018
Operativ ledelse, kommunikasjon og CRM prinsipper: Samhandling og individuell beredskap på skadesteder 
Halvor Nordby