Language: NOR | ENG

Ressursside for ph.d.-kandidater

Det stilles høye formelle krav til doktoravhandlinger og du skal vise at du mestrer alle formelle krav til faglige tekster, fra informasjon på forsiden, til innholdsfortegnelse og referanseliste.

Øverst på denne siden finner du finner du informasjon om:

  1. Hvordan du gjør manuskriptet av doktoravhandlingen klart for innlevering til bedømmelse.
  2. Hvordan du gjør doktoravhandlingen klar for trykking etter at den er godkjent av bedømmelseskomiteen.
  3. Bibliotekets kurs og veiledninger for ph.d. (søk i database, Endnote, publiseringskurs, bruk av maler etc.).

 

Andre steder på bibliotekets nettsider finner du støtte til hvordan du: