Ressursside for ph.d.-kandidater

Det stilles høye formelle krav til doktoravhandlinger og du skal vise at du mestrer alle formelle krav til faglige tekster, fra informasjon på forsiden, til innholdsfortegnelse og referanseliste.

På bibliotekets nettsider finner du støtte til hvordan du:

På denne siden finner du finner du informasjon om

  1. Bibliotekets kurs og veiledninger for ph.d. (søk i database, Endnote, publiseringskurs, bruk av maler etc.)
  2. Hvordan du gjør manuskriptet av doktoravhandlingen klart for innlevering til bedømmelse.
  3. Hvordan du gjør doktoravhandlingen klar for trykking etter at den er godkjent av bedømmelseskomiteen.