Language: NOR | ENG

Open Access

Hva er Open Access?

Open Access (OA) er åpen og gratis tilgang til vitenskapelig publiserte artikler for alle som har tilgang til Internett. Det finnes tre ulike typer Open Access-publisering: gull, grønn og hybrid Open Access.

  • Gull Open Access er når man publiserer vitenskapelige artikler i rene Open Access-tidsskrifter. Disse tidsskriftene er åpent tilgjengelige på nett. Man kan altså lese alle artikler i disse tidsskriftene gratis så sant man har tilgang til Internett. 
  • Grønn Open Access er når man registrerer forskningsresultater eller vitenskapelige artikler i åpne arkiv, som f.eks. i Brage. Les mer om grønn Open Access på bibliotekets side om forskningsarkivet Brage.
  • Hybrid Open Access er når tidsskrifter som er abonnementsbasert, tilbyr forfattere muligheten til å betale en avgift (ofte kalt APC – Article Processing Charge) for å publisere en artikkel Open Access. Det betyr at et nummer av et tidsskrift kan ha én eller flere artikler åpent tilgjengelige, mens de andre artiklene i nummeret kun er tilgjengelige for abonnenter.

Les mer om Open Access på openaccess.no og i for eksempel Peter Subers bok Open Access (2012). Ellers kan du ta en titt på denne videoen fra PhD Comics som introduserer Open Access på en god og informativ måte:

Rettigheter

Open Access-tidsskrifter gis ofte ut under en Creative Commons-lisens (ofte forkortet CC-lisens) eller en annen åpen lisens. Dette innebærer at forfatteren beholder rettigheter til verket. Den vanligste lisensen er CC BY (Navngivelse), som også er den lisensen som gir flest rettigheter til brukeren. Det finnes ulike varianter av Creative Commons-lisenser. Disse kan du lese mer om på openaccess.no og på Creative Commons-sidene.

Hvorfor publisere Open Access?

Det er ingen krav om at man må publisere Open Access. Å publisere Open Access er et alternativ til å publisere i et tradisjonelt, abonnementsbasert tidsskrift. Den akademiske friheten er dermed ivaretatt. Stortingsmelding nr. 18 (2012–2013) understreker dette: «Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Prinsippet skal likevel ikke komme i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene» (s. 37).

En viktig grunn til å velge Open Access-publisering er at den aktuelle publikasjonen blir gratis og åpent tilgjengelig for alle med tilgang til Internett.

OA-publisering gjør det også enklere for den enkelte å tilfredsstille forskningsfinansiørenes krav til egenarkivering. For eksempel krever Norges forskningsråd at «fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger på forskning helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet skal egenarkiveres i egnede arkiv der hvor slike finnes» (Norges forskningsråd, 2009).

Dette kravet gjelder uavhengig av om man i utgangspunktet har publisert Open Access eller ikke.

Mange kvier seg for å publisere Open Access fordi man er usikker på om et OA-tidsskrift eller en OA-utgiver holder like høy kvalitet som de publiseringskanalene man tradisjonelt har valgt (og som ikke er OA). Denne bekymringen er det ingen grunn til å ha, men det er alltid sunt å ha en kritisk holdning til de publiseringskanalene man vurderer. En tommelfingerregel er at man uansett alltid må undersøke om det tidsskriftet man ønsker å publisere i, tilfredsstiller kravene for vitenskapelig publisering. Dette gjelder også for Open Access-tidsskrifter (se Hvordan publisere Open Access).

 

Kvalitetsvurdering av Open Access tidsskrifter

  1. Du må først og fremst sjekke om det aktuelle tidsskriftet du ønsker å publisere i, er registrert som godkjent publiseringskanal. Hvis tidsskriftet ikke er ført opp under nivå 1 eller 2, bør du sjekke om det dreier seg om et seriøst tidsskrift. Finnes ikke tidsskriftet i registeret over publiseringskanaler, kan du søke det inn som vitenskapelig.
  2. Sjekk om tidsskriftet er registrert i DOAJ.
  3. Er ansvarlig utgiver medlem av Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA?
  4. Unngå såkalte rovtidsskrifter