Language: NOR | ENG

Forskningsdata

Det sies at: "Vitenskap er data og at data er vitenskap."1 Forskningsdata er grunnlaget for vitenskapelige funn, og bidrar til gjennomsiktighet i vitenskapen2,3. Å publisere forskningsdata åpent gjør det mulig for andre forskere å undersøke tidligere funn (reproduserbarhet), generere nye forskningsspørsmål, og blande dataene med andre tilgjengelige data (forskningsdataenes merverdi). Dette fremmer åpen og transparent vitenskap4, som er i alles interesse.

Høgskolen i Innlandet har egne retningslinjer for håndtering av forskningsdata som beskriver ansvarsfordeling, eierskap til, og deling av data, samt krav knyttet til behandling av personopplysninger i forskning.

Forskerne tilknyttet HINN har muligheten til å publisere forskningsdataene sine gjennom INN Open Research Data (drevet av DataverseNO).

Slik publiserer du forskningsdatasettene dine via INN Open Research Data

Videoene nedenfor beskriver hvordan man kan registrere sine datasett i INN Open Research Data via DataverseNO. Videoene er laget av John David Didriksen (spesialbibliotekar ved Universitet i Stavanger). Husk å velge INN Open Research Data arkiv når dere skal registrere datasettene.

Trenger du hjelp eller mer informasjon? Kontakt oss via e-post dataverse@inn.no

Referanser

1. Hanson, B., Sugden, A., & Alberts, B. (2011). Making Data Maximally Available. Science, 331(6018), 649-649. doi:10.1126/science.1203354

2. Molloy, J. C. (2011). The open knowledge foundation: open data means better science. PLoS Biol, 9(12), e1001195. Doi: 10.1371/journal.pbio.1001195

3. Lyon, L. (2016). Transparency: the emerging third dimension of Open Science and Open Data. Liber quarterly, 25(4). Retrieved from https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.10113/print/

4. Borgman, C. L. (2012). The conundrum of sharing research data. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(6), 1059-1078. doi:10.1002/asi.22634