Language: NOR | ENG

Forskningsarkiv – Brage

Hva er Brage?

Brage er Høgskolen i Innlandets åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider, og et eksempel på såkalt grønn Open Access-publisering. I dette arkivet skal så mye som mulig av høgskolens faglige produksjon registreres. Alle dokumentene i arkivet er tilgjengelig gratis på Internett i fulltekst.

Hvorfor arkivere i Brage?

Brage gjør forskningen synlig og gratis tilgjengelig for alle. I tillegg sikrer arkivet trygg langtidslagring av forskningsarbeider og utvalgte studentoppgaver. Når dokumentet ditt er registrert i Brage, vil det få en permanent lenke som for eksempel kan brukes i CV-en din.

Forskning viser at faglige og vitenskapelige arbeider som er fritt tilgjengelig, blir hyppigere lest og sitert ( Gargouri et al., 2010).

Vitenskapelige arbeider i Brage blir blant annet søkbare i

  • Nora (institusjonelle arkiver i Norge)
  • OpenDOAR (institusjonelle arkiver fra hele verden)
  • OpenAIRE (EU sitt prosjekt og søkemotor for institusjonelle arkiver)
  • Oria (søkeverktøyet til norske fag- og forskningsbibliotek) og i Google og andre søkemotorer.

Norges forskningsråd (NFR) har utarbeidet en strategi for åpen tilgang til vitenskapelig publisering, og i tråd med denne strategien stiller de krav til egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner som springer ut av FoU-prosjekter helt eller delvis finansiert av NFR.

Hvordan arkiverer jeg i Brage?

Når du har publisert en artikkel eller annet faglig arbeid, kan du ta kontakt med biblioteket for å få lagt arbeidet inn i Brage. Du kan også laste opp dokumentet ditt når du registrerer det i Cristin.

Lillehammer

Lillehammer har valgt kun å oppbevare forskningspublikasjoner som er identiske med det publiserte – både i form og innhold. I praksis vil dette si forlagets versjon/PDF-fil (post-print og PDF).

Hedmark

Biblioteket undersøker hvilke føringer/restriksjoner utgiver har når det gjelder arkivering i Brage. Du får så tilbakemelding om hvilken versjon av dokumentet du skal sende til biblioteket. Til slutt må du signere en forfatteravtale. Du kan enten velge en generell avtale som gir biblioteket fullmakt til å arkivere dine framtidige arbeider så lenge utgiveren tillater det, eller du kan velge en enkeltavtale som gjelder kun ett dokument.

Forfatteravtaler

Word PDF
Enkeltartikkel 46,33 kB
Enkeltartikkel 292,08 kB

Opphavsrett

Arkivering i Brage skjer innenfor de rammene forfatteren har inngått med utgiveren. Biblioteket sjekker derfor at arkivering i Brage ikke går imot utgiverens policy for egenarkivering. Dersom du har signert noe annet enn standardavtalen, må du gi beskjed om dette til biblioteket. Det finnes forfattertillegg utarbeidet av SPARC og Creative Commons der du kan sikre deg rettigheter ikke bare til å legge artiklene online, men også til å gjenbruke materiale i ikke-kommersiell kontekst, for eksempel til undervisning.

Utgiverne ønsker ofte ikke at tidsskriftets PDF (publisher’s PDF) brukes. Derimot er den siste manuskriptversjonen etter fagfellevurdering (post-print) som regel greit. Utgivernes policy for institusjonelle arkiv kan finnes på Sherpa/Romeo. Ta kontakt med biblioteket dersom du trenger hjelp.

Som opphavsmann beholder du opphavsretten til materialet som ligger i Brage. Du mister altså ikke retten til å publisere andre steder ved å arkivere i Brage.

Les mer om opphavsrett.

Kontaktpersoner ved hvert studiested

Elverum: Elin Opheim

Evenstad/Blæstad: Sarah Louise Loftheim

Hamar: Lene Svendsen

Lillehammer: Ida Rustvåg

Rena: Marieke Gonlag-Schrijvers