English version of this page

Kildekurs

Biblioteket holder holder hvert semester kurs i kilder og kildebruk. Her finner du opptak av kurset.

Kurs i kilder og kildebruk

Kurset i kilder og kildebruk består av de tre delkursene; Kilder og kildekritikk, Referanseteknikk og Plagiatproblematikk. 

På denne siden finner du både opptak og presentasjoner til de tre delemnene. 
Videoene er ment å fungere som et supplement eller en oppfriskning av bibliotekets kurs. Vi anbefaler at du ser videoene i denne rekkefølgen. Samlet varighet: 68 minutter.

Del 1: Kilder og kildekritikk

Last ned presentasjonen (PDF)

Del 2: Referanseteknikk

Last ned presentasjonen (PDF)

Del 3: Plagiatproblematikk

Last ned presentasjonen (PDF)

I Canvas finner du bibliotekets læringssti i kilder og kildebruk. Her finner du tekster, videoer og oppgaver som du kan jobbe med. Du kan bruke ressursen som et læringsverktøy før du begynner å skrive oppgaven din, eller som et oppslagsverk når du sitter midt i skriveprosessen. 

Bibliotekets læringssti: Kilder og kildebruk