Language: NOR | ENG

Høstens kurs

Biblioteket tilbyr i høst en digital, åpen kursrekke for alle studenter. Formålet med kursrekken er å kunne fortsette å tilby våre kurs, men på en måte som tar høyde for smittevern. Digitale kurs gjør det mulig å nå ut til studentene der hvor de er, uavhengig av avstand, fakultet og koronaepidemi.

Biblioteket tilbyr kursene Kilder og Kildebruk, Akademisk skriving, Kildeoppsummering og Zotero-kurs til alle studenter, uavhengig av nivå.  

Dette er kurs som tidligere har gått fysisk, men som vi nå løfter over i Zoom.

Vi anbefaler kurset i Kilder og kildebruk til alle førsteårsstudenter, eller studenter som trenger en oppfriskning i kildekritikk, referansehåndtering og plagiatproblematikk.

Kurset i akademisk skriving har tidligere år vært svært populært, og ved å holde det digitalt, håper vi at vi kan nå ut til enda flere studenter.

Kildeoppsummeringskurset er en oppfrisker for studentene, og kombinerer oppsummering i referanseteknikk med workshops. Her kan det være en fordel at studentene har noe erfaring med skriving og referansehåndtering fra før.

Zotero er et gratis referansehåndteringsverktøy som vi anbefaler studentene. Fordelen med dette er studenten ikke mister tilgang etter endt studie, og det kan også være mer intuitivt i bruk enn andre referansehåndteringsverktøy. Kursene i Zotero vil i første omgang være introduksjonskurs.

Vi har påmelding på Kilder og kildebruk og Akademisk skriving.