Language: NOR | ENG

Låneregler

Regler for utlån ved HINN-biblioteket.

Låner godtar automatisk lånereglene ved å benytte lånetjenestene.

Hvem kan låne? Alle tilsatte og studenter ved Høgskolen i Innlandet kan låne i biblioteket. Eksterne brukere kan låne fra våre samlinger, men får ikke utvidet service som for eksempel fjernlån. 
Ansvar: Lånere er personlig ansvarlige for det materiale de har lånt.
Hvor lenge kan du låne? Ordinær utlånstid er 4 uker, men deler av samlingen kan ha kortere utlånstid. 
Fornye lån: Lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste. Du kan selv  fornye dine lån ved pålogging i Oria. Eksterne lånere må kontakte biblioteket.
Purring: Biblioteket sender 2 påminnelser om forfalte lån før varsel om faktura. Purringer blir sendt pr e-post og/eller sms.

ErstatningTapt/ødelagt materiale må erstattes. Erstatningssummen er for tiden 700 kr. pr. enhet. Ved mer verdifullt materiale kan beløpet bli større. Dersom lånet blir levert, erstattet med et nytt eksemplar eller betalt, faller kravet bort. Lånere som ikke leverer etter mottatt «varsel om faktura» mister låneretten. Låneretten fås tilbake når forholdet er oppgjort.

NB: Er faktura utstedt, må denne betales uansett om materialet leveres i etterkant.