Language: NOR | ENG

Alle studiestedsbibliotek er åpne

""

Bibliotek og lesesal på Hamar og Blæstad er åpent igjen fra og med mandag 31. mai. Alle studiestedsbibliotek er dermed tilgjengelig som normalt.

Vi minner om at alle som oppsøker studiestedene oppfordres til å holde tilstrekkelig avstand og benytte munnbind om det ikke er mulig å opprettholde avstand.

Veiledning og hjelp

  • Skranken er bemannet i betjent åpningstid, men av hensyn til smittevern tar vi kun korte veiledninger i skranken. Veiledning av lengre varighet gjøres digitalt, enten via e-post eller zoom. 

Lån og retur av bøker 

  • Bøker søkes opp i Oria og du kan selv finne ledige bøker i hyllene.
    Lån gjøres på automatene. Husk studentkort!
  • Logg inn på Min konto i Oria for å fornye. Hvis maksimal lånetid er nådd, eller andre venter på boka, kan lån ikke fornyes. 

Studentene som ikke er på studiested kan bestille bøker til hjemstedet. Disse sendes som hovedregel til nærmeste folkebibliotek.

Ta kontakt med ditt bibliotek
Gi oss også beskjed om du har problemer med å få levert bøker.  

Lesesalsplasser og opphold i biblioteket

Arbeidsplasser og grupperom i bibliotekene kan benyttes, men av smittehensyn er det færre arbeidsplasser enn normalt. Respekter skilting og flytt ikke rundt på stoler. Bruk tilgjengelige vaskeservietter til å vaske stoler, bordplater og tastatur. 

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene.

For hjelp med smittesporing ber vi alle om å registrere seg ved å skanne QR-koden. QR-koden er plassert flere steder i biblioteket.  

Det er plassert ut spritdispensere ved alle inngangene  og andre steder i bibliotekene. Desinfiser hendene når du kommer inn i biblioteket. 
Tørk av flater før de tas i bruk.

  • Hold avstand på minst 1 meter til andre. 
  • Ikke kom på biblioteket hvis du er i karantene, ved tegn på sykdom eller hvis du har vært i kontakt med koronasmittede. 

Utskrift

Printere i biblioteket kan benyttes. 
Det er få PCer til bruk for utskrift. Vi anbefaler derfor at du bruker egen bærbar for å skrive ut. Ta kontakt med Brukerstøtte på telefon 62430003 dersom du har problemer.
For å redusere smitterisikoen ber vi om at studentkort brukes på printerne for å hente ut utskrifter.