Sommer på biblioteket

Høgskolebibliotekets avdelinger holder åpent i sommer, med litt ulike åpningstider.

eng med villblomster i mange farger

Vær oppmerksom på at selv om biblioteket er åpent nå i juni kan det være at du trenger ditt studentkort og PINkode for å komme inn i høgskolens bygninger på de ulike studiestedene.

Meråpent bibliotek

I juli er de fleste bibliotek ubetjent, men meråpent. Det betyr at du kommer inn med ditt studentkort og PINkode.

Du kan sende epost til biblioteket i juli, men vær oppmerksom på at det kan ta tid før du får svar.

Åpningtider sommeren 2022

 

Slik får du tilgang til biblitoekets ressurser hjemmefra

Kontakt biblioteket

Publisert 20. juni 2022 09:20 - Sist endret 20. juni 2022 09:20