Midlertidlige lokaler for biblioteket på Rena

Biblioteket på Rena har midlertidig tilhold i lokaler over kantina (boksamling i rom M221 og lesesal i rom M220).

Foto: Ove Eide

Det er tilgang til biblioteket både opp trapp fra kantina, og fra korridor i 2. etasje.

Se kart:


Map by MazeMap

Årsaken til denne midlertidige plasseringen er at våre permanente lokaler blir berørt av en utbygging og oppgradering av klasserom over biblioteket (det såkalte masterrommet og stille lesesal).

I byggeperioden, som har anslått varighet til medio mars 2022, vil mengden litteratur som er direkte tilgjengelig for studenter og ansatte være redusert. Omtrent en fjerdedel av samlingen har fått plass i de midlertidige lokalene, og disse bøkene er kun tilgjengelig i bemannet åpningstid. Resten av samlingen er tilgjengelig for bestilling via Oria, eller ved henvendelse til bibliotekets ansatte.

Søke-pc vil du i denne perioden finne i studieadministrasjonen.

Alle andre tjenestetilbud fungerer som normalt.

 

Kontakt biblioteket

Bibliotekets boksamling finnes nå i rom M221
Bord med stoler og flere lesesalsplasser
Midlertidig lesesal i rom M220

 

Av Ove Eide
Publisert 26. okt. 2021 11:51 - Sist endret 26. okt. 2021 11:51