Velkommen til Blæstaddagen høsten '21!

Blæstaddagen arrangeres i år som en fagdag med tema - Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam.

HINNs studiested Blæstad (Foto: HINN)

HINNs studiested på Blæstad like utenfor Hamar. 

Foto: HINN

Påmelding

Du velger om du vil delta fysisk i auditorium 418 i låven eller på et direkteoverført webinar. Begge deler er gratis, men krever påmelding med påmeldingsfrist 19. oktober 2021.

Meld deg på til Blæstaddagen 2021 her.  

På Blæstad er det et begrenset antall plasser, slik at førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Det serveres kaffe og noe å bite i ved ankomst og enkel lunsj m/drikke.

De som melder seg på webinar vil få tilsendt en deltakerlenke like før arrangementet starter.

Program 

10.00-10.05: Espen Syljuåsen, Norwegian Agro Machinery: Velkommen

10.05-10.25: André Monsrud, Felleskjøpet Agri: Bærekraft med bondenytte

10.25-10.45: Elisabeth Gjems, Innlandet Bondelag: Bærekraftsstrategi og klimakalkulator i praksis

10.45-10.55: Spørsmål og pause

10.55-11.15: Eli Hveem Krogsti, Geno: Seleksjon for økt fôreffektivitet hos melkekyr kan bidra til bedre økonomi for bonden og redusert metanutslipp

11.15-11.25: Espen Syljuåsen, Norwegian Agro Machinery: Valg av mekanisering innen husdyrgjødselhåndtering

11.25-11.45: Jan Karstein Henriksen, NLR Agder: Mekaniseringsøkonomi husdyrgjødsel, (tilskudd slepeslanger bla)

11.45-12.05: Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet: Utnyttelse av husdyrgjødsla

12.05-12.35: Spørsmål og lunsj

12.35-12.55: Thomas Cottis, Høgskolen i Innlandet: Berikelse av husdyrgjødsel

12.55-13.15: Stein Inge Wien, Regionalt Biogjødselprosjekt: Biogjødsel av regionale råvarer

13.15-13.30: Oppsummering og spørsmål

Arrangementet er støttet av Statsforvalteren i Innlandet med midler fra Klima- og miljøprogrammet.

Velkommen!

Publisert 14. okt. 2021 10:51 - Sist endret 20. okt. 2021 14:04