Nominasjonsfrist Utdanningskvalitetsprisen

Utdanningskvalitetsprisen skal gå til et fagmiljø som utmerker seg med et god læringsmiljø og høg utdanningskvalitet. 

Alle studenter og ansatte på HINNs studiesteder kan nominere til Studiekvalitetsprisen. (Foto: HINN) 

Alle studenter og ansatte på HINNs studiesteder kan nominere til Utdanningskvalitetsprisen. (Foto: HINN) 

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne eksemplarisk arbeid med utdanningskvalitet ved HINN, og stimulere fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene.

Nominér studiet ditt, eller noen andre som fortjener det!

Prisen deles ut årlig og går til ett eller flere tiltak som er iverksatt og gjennomført av en eller flere faggrupper innenfor ett eller flere studiemiljø ved Høgskolen i Innlandet. Prispengene på 100 000 kroner (skal benyttes i studiemiljøet til å gjøre læringsmiljøet enda bedre. Prisen deles ut på HINN årsfest som er 18. november 2021. Med prisen følger et diplom. 

Praktisk informasjon

Studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet kan nominere.

Det er ikke laget et eget skjema, men det er viktig å begrunne nominasjonen best mulig. Nominasjonen skal inneholde forslag til hvordan tiltaket kan tas i bruk på andre studier.

Les statuttene for HINNs utdanningskvalitetspris her. 

Nominasjonsfristen er 28. oktober 2021 og nominasjonen sendes til postmottak@inn.no.

Arrangør

Høgskolen i Innlandet - prorektor utdanning
Emneord: studiekvalitet
Publisert 12. okt. 2021 10:54 - Sist endret 20. okt. 2021 12:14