SePU-konferansen

SePU-konferansen 2022 arrangeres 24. - 25. mai i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet. Konferansen skal være en møteplass hvor deltagerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø.

Illustrasjon

Aktører i egen læring

Tema for årets konferanse er hvordan barn, unge og voksne kan være aktive deltakere i egen læring. Tittelen «Aktører i egen læring» markerer at barns og elevers medvirkning er en forutsetning for deres læring og utvikling. Det vil derfor være vesentlig å drøfte hvilke pedagogiske strategier som kan bidra til å fremme barn og unges egne aktive deltagelse i læring. Konferansen vil også ta for seg hvordan de profesjonelle kan ta eierskap til læring og forbedringsarbeid i barnehage og skole.

Konferansen skal belyse og besvare utfordrende spørsmål:

  • Hvordan kan barns og elevers medvirkning knyttes sterkere til sosial og faglig læring og utvikling?
  • Hvordan kan barnehagens og skolens datagrunnlag anvendes i beslutninger om forbedring av pedagogisk praksis?
  • Hvordan kan vi forstå forholdet mellom kollektiv læring og individuell praksisutvikling?
  • Samarbeidspartnere:
  • Logo Høgskolen i Innlandet
  • Logo til Statsforvalteren i Innlandet