SePU-konferansen

SePU-konferansen 2022 arrangeres 24. - 25. mai i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet. Konferansen skal være en møteplass hvor deltagerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø.

Illustrasjon

Aktører i egen læring

Tema for årets konferanse er knyttet til hvordan barn, unge og voksne kan være aktive deltakere i egen læring. Tittelen «Aktører i egen læring» markerer at barns og elevers medvirkning er en forutsetning og en mulighet for utvikling av innholdet i barnehagen og skolen. Aktører i egen læring innebærer at det også vil være vesentlig å drøfte hvilke pedagogiske strategier som kan bidra til å fremme elevenes egne aktive deltagelse i læring.

Videre tar konferansen også for seg hvordan de profesjonelle kan ta eierskap til læring og forbedringsarbeid i barnehage og skole. For voksne i barnehage og skole vil aktør i egen læring være sentralt om praksis skal videreutvikles slik at den fremmer barn og unges aktive deltagelse. Det handler om at lærernes læring bør være eksemplarisk for elevenes læring. Dette kan muligens foregå gjennom kollektive tilnærminger som anvendelse av profesjonelle læringsfelleskap, men samtidig vil læring i et aktørperspektiv innebære en tydelig individuell dimensjon.

Konferansen skal belyse og besvare utfordrende spørsmål: Hvordan kan barns og elevers medvirkning knyttes sterkere til sosial og faglig læring? Hvordan kan barnehagens og skolens datagrunnlag anvendes i beslutninger om forbedring av pedagogisk praksis? Hvordan kan vi forstå forholdet mellom kollektiv læring og individuell praksisutvikling?

Målgruppe for konferansen er lærere, veiledere, ledere, PP-tjenesten og forskere i barnehage- og skolesektoren.

Siden og programmet vil utvides når videre informasjon foreligger. 

Påmelding

Ved behov for restriksjoner vedrørende antall deltagere grunnet Covid19 vil deltagere fra Innlandet og de først ut på bestillingslisten prioriteres.

Knappen nedenfor virker ikke enda. Påmeldingsskjema kommer snart.

Meld deg på

Om konferansen

Her skriver dere en kort innledning til siden det her lenkes til.

  • Samarbeidspartnere:
  • Logo Høgskolen i Innlandet
  • Logo til Statsforvalteren i Innlandet