Likestilling og inkludering i akademia – hvordan får vi det til?

Høgskolen i Innlandet og Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren inviterer til nettverkskonferanse for likestillingsarbeidere.

Nettverkskonferansen for likestillingsarbeidere finner i år sted på HINN, studiested Hamar.

Foto: HINN

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) i 2006. Den årlige nettverkskonferansen finner i år sted på Hamar i regi av Høgskolen i Innlandet.

Tema for konferansen er: Likestilling og inkludering i akademia – hvordan får vi det til? Eksempler fra teori og praksis.

Universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren (UHI-sektoren) har krav og forventninger til å ivareta likestilling knyttet til en bredde av diskrimineringsgrunnlag, både når det gjelder forskning, rekruttering og karriereveier: Det er behov for forskning som rommer ulike perspektiver for å bidra til innovasjon og omstilling. Norske institusjoner konkurrerer og samarbeider internasjonalt.

Å møte disse utfordringene forutsetter at akademia kan rekruttere bredt og gi likestilte karrieremuligheter. Nye krav om handlingsplaner utfordrer institusjonene på planlegging og implementering av likestillings- og inkluderingstiltak.

Konferansen vil presentere ny forskning og teoretiske innfallsvinkler til likestilling og inkludering i akademia. Den vil løfte fram praktiske erfaringer og gi rom for diskusjon om hva som skal til for å lykkes.

Mågrupper: Ansatte i UHI-sektoren som arbeider med eller forsker/underviser på likestilling og inkludering.

Hold av datoen, mer info kommer!

Nyttige lenker

Rådet for likestilling og mangfold ved Høgskolen i Innlandet.

Publisert 30. des. 2021 10:49 - Sist endret 4. jan. 2022 09:45