Nettverkskonferansen for likestillingsarbeidere

Høgskolen i Innlandet og Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren inviterer til nettverkskonferanse for likestillingsarbeidere.

Logo nettverkskonferansen 2022

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) i 2006. Den årlige nettverkskonferansen finner i år sted på Hamar i regi av Høgskolen i Innlandet.

Universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren (UHI-sektoren) har krav og forventninger til å ivareta likestilling knyttet til en bredde av diskrimineringsgrunnlag, både når det gjelder forskning, rekruttering og karriereveier: Det er behov for forskning som rommer ulike perspektiver for å bidra til innovasjon og omstilling. Norske institusjoner konkurrerer og samarbeider internasjonalt.

Å møte disse utfordringene forutsetter at akademia kan rekruttere bredt og gi likestilte karrieremuligheter. Nye krav om handlingsplaner utfordrer institusjonene på planlegging og implementering av likestillings- og inkluderingstiltak.

Konferansen vil presentere ny forskning og teoretiske innfallsvinkler til likestilling og inkludering i akademia. Den vil løfte fram praktiske erfaringer og gi rom for diskusjon om hva som skal til for å lykkes.

Program og påmelding

Tema på konferansen

  • Likestilling i akademia
  • Å omsette kunnskap til praksis
  • Mangfold i organisasjoner
  • Å kombinere familie med arbeid og karriereutvikling
  • Verktøy for likestillingsarbeid

Målgruppe

Ansatte i UHI-sektoren som arbeider med eller forsker/underviser på likestilling og inkludering. Andre fra organisasjons- og næringsliv med interesse for temaet.

Nyttige lenker

Publisert 30. des. 2021 10:49 - Sist endret 1. apr. 2022 08:02