INNBa-2021

INNBa står for Forskning Innafor om barnehage, barn, barndom, barnehagelærerprofesjon og barnehagelærerutdanning. 

Illustrasjon INNBa 2021

Foto: HINN 

INNBa er en tverrdisiplinær konferanse der forskere med interesse for spørsmål om barnehage, barn, barndom, barnehagelærerprofesjon og barnehagelærerutdanning kan presentere sin forskning. 

Konferansen er i hovedsak for ansatte og studenter ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP), Høgskolen i Innlandet. Konferansen arrangeres av forskningsgruppa Barn, barndom og barnehagepedagogikk i det 21. århundre (på engelsk Childhood and Early Years Education).

Hovedmålene for konferansen er:

  • å skape en arena der ansatte og masterstudenter som jobber med forskning innen felt som barnehage, barn og barndom, barnehagelærerprofesjon og/eller barnehagelærerutdanning kan presentere planlagte, pågående og ferdigstilte forskningsprosjekter
  • å bidra til å løfte fram forskning Innafor om barnehage, barn, barndom, barnehagelærerprofesjon og barnehagelærerutdanning
  • å skape muligheter for ansatte å bli kjent med hverandres forskningsinteresser og å etablere framtidig samarbeid

Les programmet for konferansen.

Les mer på konferansesiden. 

Kontaktperson

Bilde av Camilla Eline Andersen
Professor
E-post
camilla.andersen@inn.no
Telefon
+47 62 51 77 45

Publisert 8. nov. 2021 13:08 - Sist endret 9. nov. 2021 13:50