HINNs studentseminar

Sist endret 24. juni 2022 10:49 av Gro Vasbotten

Studentseminaret er et årlig seminar for studenttillitsvalgte ved HINN. Seminaret er et startarrangement for kommende studieårs arbeid med studentdemokrati og en oppsummering for studentene av hvordan fakultetene har fulgt opp siste års evalueringer med forbedringstiltak