Forskningsgruppen Barndomspedagogikk sitt Luciaseminar

Forskningsgruppa Barndomspedagogikk ved HINN inviterer for 4. år på rad til seminar på Lucia-dagen. Vi har et ønske om å etablere en tradisjon rundt dette seminaret – og mener vi nå er på god vei …

Illustrasjonsbilde med snø.

Dette er et seminar inspirert av to ulike kvinneskikkelser fra kulturhistorien – den norrøne Lussi og den sydeuropeiske Lucia. Historiene om Lussi er larmende, mørk og skremmende. Lucia fremstilles lys, mild og trofast – men hennes historie har også flere sider. Begge representerer engasjement og vilje til handling – om enn på ulike vis: Lucia må ha vært modig og fryktløs, - med solid forankring i sin overbevisning. Lussi hadde et fryktelig temperament – livsfarlig å påkalle – men altså: Med en umåtelig evne til å sette seg i respekt.

Med dette som ramme ønsker forskningsgruppen Barndomspedagogikk igjen å rette oppmerksomhet mot fenomenet barndom og pedagogikk. I en tid hvor det er mange interesser knyttet til pedagogisk virksomhet, søker Barndomspedagogikk å aktualisere barndommens egenverdi, og tar utgangspunkt i barndommen som et etisk ansvar som pedagogikken må ivareta. Vi ønsker et seminar med tankevekkende innlegg (lysende og/eller larmende?) – og tid for å tenke og dele noen litt lengre tanker.

Seminaret er åpent for alle interesserte. VELKOMMEN.

Program

9.30-10.00 Introduksjon v/ forskningsgruppa Barndomspedagogikk

10.00-12.00 Simo Vehmas (professor i spesialpedagogikk v/ Stockholm Universitet)

Voiceless identities, bad identities, and identity politics - ‘Nothing us without us’ is the slogan of disability movement that highlights the importance of the subjective voices of disabled people themselves. But what happens when someone doesn’t have a ‘voice’ due to very limited cognitive and communicative capacities? On what grounds and in which ways should other people represent their identities? A related problem is a group of disabled people who adopt views and values that conflict with identity politics. Are such individuals ‘bad cripples’? What makes them ‘bad’ and is there a place for them within identity politics?

12.00-12.45 Pause/ Lunch

12.45- 14.45 Cecilia Sjöholm (Professor i estetikk v/ Södertörn Högskola i Stockhom)

Rösten som tanke og stemning - en diskusjon av röstens dubbelhet, som inre och yttre fenomen, filosofiskt och estetiskt. Med utgångspunkt i Hannah Arendts filosofi ställs frågan: hur kan en förståelse av röstens dubbla karaktär ha betydelse för tänkande och lärande? Sted: Aud G, Studiested Lillehammer.

Link til digital overføring

Seminaret kan også følges på nett.

Følg møtet på Zoom: https://inn.zoom.us/j/61806293079?pwd=ekcxS3FTelVEdHE2dUQ2OWpTVzBrUT09

Meeting ID 618 0629 3079

Passcode  155931 

 

Publisert 16. nov. 2021 13:39 - Sist endret 3. des. 2021 09:09