Digital didaktikk i et mangfold av utdanningskontekster

Velkommen til dagskonferanse om «Digital didaktikk i et mangfold av utdanningskontekster».  Konferansen blir arrangert som et samarbeid mellom forskergruppene «Kvalitet i høyere utdanning» og «Mediepedagogikk» ved HINN.   

Tema for dagskonferansen er digital didaktikk som vi tematiserer på forskjellige måter.

Professor Ane Qvortrup fra Syd-dansk universitet og HINN bidrar sammen med øvrige ansatte ved HINN; Geir Haugsbakk, Anne Mette Bjørgen, Yvonne Fritze, Andreas Seland, Lillian Gran, Odd Rune Stalheim med flere.

Det legges opp til faglige innlegg i plenum og parallelle sesjoner.
Nærmere informasjon om påmelding og detaljert program kommer – hold av dagen! 

Publisert 19. aug. 2021 12:19 - Sist endret 1. sep. 2021 10:34