Digital didaktikk i et mangfold av utdanningskontekster - hvor står vi, hvor går vi?

Konferansen reiser spørsmål rundt bruken av nye verktøy og læringsformer, samt hva vi skal med det digitale og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning.

Odd Rune Stalheim, Sigrun Sønsthagen og Hege Merete Somby ønsker velkommen til konferanse. (Foto: LUP)

Odd Rune Stalheim, Sigrun Sønsthagen og Hege Merete Somby ønsker velkommen til konferanse. (Foto: LUP)

Konferansen blir også strømmet. Påmeldingsfristen var 18.10.2021. Lenke til påmelding: https://nettskjema.no/a/216523#/page/1

Digital didaktikk har for alvor kommet på dagsorden i en tid med pandemi og hjemmeundervisning. Fra grunnskole til høyere utdanning har lærere på kort tid endret praksis og tenkt fundamentalt nytt. Situasjonen gir rom for å prøve ut nye verktøy og læringsformer. Samtidig utfordres vi på spørsmål som hva vi skal med det digitale, og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning. I denne konferansen vil forskere og lærerutdannere fra Høgskolen i Innlandet og Syddansk universitet tematisere slike spørsmål.

Velkommen til konferanse!

Program:

Kl. 09.30-10.00: Kaffe/te

Kl. 10.00-10.15: Velkommen ved forskningsdekan Susan Lee Nacey og forskergruppene «kvalitet i høyere utdanning» og «mediepedagogikk».

Kl. 10.15-10.35: Didaktisk utvikling, hva skal vi med det digitale? Professor Ane Qvortrup

Kl. 10.35-10.55: Digital løpefart! Skynd deg på, skynd deg på, for nå skal karusellen gå!
Førsteamanuensis Odd Rune Stalheim

KL. 10.55-11.15: Pause

Kl. 11.15-11.35: Studentenes stemmer i digitale fortellinger.
Førsteamanuensis Yvonne Fritze og professor Geir Haugsbakk Kl. 11.35-11.55: Dannelse og lærerrollen i møte med den digitale studenten. Førsteamanuensis Lillian Gran

Kl. 11.55-12.15: Det digitale klasserommet som symbolsk rom: om svarte skjermer og skjulte koder.
Førsteamanuensis Andreas Engh Seland

Kl. 12.15-13.15: Lunsj

Kl. 13.15-14.30: Parallelle sesjoner

Auditorium 1

Kl. 13.15-13.30: Helhetlige læringsdesign og det digitales plass.
Høgskolelektor Dorthe G. Hagen og førsteamanuensis Håvard Vibeto

Kl. 13.30-13.45: Det svarte alvor - forholdet mellom svarte skjermer og opplevd læringsutbytte.
Stipendiat Gaute Rydland Nilsen og førsteamanuensis Øystein Olav Skaar

Kl. 13.45-14.00: Digitale kompetansepakker – hva er det og hvordan kan de brukes? Høgskolelektor Hege Havn

Kl. 14.00-14.15: Video i omvendt undervisning – eksempler fra lærerutdanningen. Professor Vebjørn Horsfjord

Auditorium 2

Kl. 13.15-13.30: Hvordan anvende podkast som læringsfremmende ressurs i høyere utdanning? Førstelektor Bjørg H. Gloppen og høgskolelektor Sigrun Sønsthagen

Kl. 13.30-13.45: Digital bærekraft – hva er det og hvordan kan vi få det til? Rådgiver Bente Knippa Vestad

Kl. 13.45-14.00: Flipped og blended learning – nye læringsformer i høyere utdanning. Seniorrådgiver Ingeborg Amundrud

Kl. 14.00-14.15: Utviklingssamtalen i VR – læringsøvelser i laboratoriet. Førsteamanuensis Hege M. Somby

Kl. 14.15-14.30: Pause

Kl. 14.30-15.00: Plenum

Oppsummering og refleksjoner ved studenter i lærerutdanningen ved HiNN.

Arrangør

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Publisert 19. aug. 2021 12:19 - Sist endret 13. jan. 2022 11:01