Beredskapskonferansen Innlandet 2022

Torsdag 1. desember 2022 arrangerer Høgskolen i Innlandet på nytt Beredskapskonferansen Innlandet.

Illustasjonsfoto beredskapskonferansen. Foto: Politihøgskolen
Foto: Politihøgskolen

Beredskapskonferansen Innlandet 2022 vil omhandle svært dagsaktuelle temaer. Pandemien har preget vår hverdag de siste årene og konferansen vil sette søkelys på ulike utfordringer knyttet til håndtering av koronapandemien, både nasjonalt og regionalt. Trusselbildet i verden blir stadig mer komplekst. Konferansen vil derfor fokusere på både krisehåndtering, internasjonalt samarbeid, propaganda, media, informasjonspåvirkning og cybersikkerhet.

Psykisk helse blir en stadig viktigere del av beredskapsarbeid og er også valgt som tema på årets konferanse. Fagpersoner vil blant annet ta opp utviklingstrender og håndtering av psykisk helse i beredskapsarbeid, samt delta i en avsluttende panelsamtale.

Program

08.30 Registrering kaffe

09.00 Åpning

Peer Jacob Svenkerud, rektor Høgskolen i Innlandet
Emilie Enger Mehl, Justis- og beredskapsminister

Møteleder: Tom Haakenstad

09.20 Pandemien, del 1

 • Hva er de viktigste funnene og erfaringene fra pandemien? - Rune Jakobsen, tidligere sjef Forsvarets operative hovedkvarter 
 • Hvor godt var Sykehuset Innlandet forberedt, og hva ble reelle utfordringene og erfaringene? - Ellen Henriette Pettersen, Helsedirektør Sykehuset Innlandet
 • Hverdagene til en kommune som skal håndtere alle samfunnsviktige funksjoner. «De som holder i spaden» - Jon Iver Fougner, Kommuneoverlege Elverum kommune

10.35 Pause

10.50 Pandemien, del 2

 • Nasjonalt senter for krise-, pandemi- og legemiddelberedskap - Sylvia Brustad, Prosjektleder

11.10 Sikkerhet, del 1

 • Krisehåndtering i en mer usikker verden – internasjonalt samarbeid og implikasjoner for Norge - Marianne Riddervold, professor HINN
 • Propaganda – Media – Informasjonspåvirkning - Ola Bøe-Hansen, NK/Stabssjef/Veterantjenesten
 • Cybersikkerhet - lokalt perspektiv - Ole Magnus Stensrud, Kommunaldirektør Østre Toten kommune

12.25 Lunsj

13.10 Sikkerhet, del 2

 • Cybersikkerhet – «Hva kan vi forvente?» - Mass Soldal Lund, professor HINN
 • «Opptøyene i Örebro» - Lars Wirén, Visepolitimesteren i Örebro, Sverige

14.00 Psykiatri er også beredskap, del 1

 • «Hva kan vi forvente oss i fremtiden – utviklingstrend» - Jon Reichelt, tidligere sjef Forsvarets sanitet
 • «Hvordan håndteres psykiatrien i dag?» - Knut Anders Brevig, sosionom/rådgiver, Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet

14.35 Pause

14.50 Psykiatri er også beredskap, del 2

 • «Hvordan gode prosjekter/ideer kan avhjelpe situasjonen?» - Kjetil Andersen, Psykiatriambulansen i Bergen.
 • «Psykiatri, beredskap og polisiær tilnærming – muligheter og begrensninger i Innlandet politidistrikt» - Johan Martin Welhaven, sjef for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt
 • Panelsamtale 

16.00 Avslutning

 • Forsvarskommisjonen – Knut Storberget, leder Forsvarskommisjonen
 • Avrundning - Marit Roland, dekan Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, HINN

16.20 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet

Nyttig lenker

Samarbeidsparter

Logoer samarbeidsparter Beredskapskonferansen 2022

Emneord: beredskap, krisehåndtering, pandemi, sikkerhet
Publisert 17. juni 2022 10:15 - Sist endret 30. nov. 2022 10:12