Beredskapskonferansen Innlandet 2022

Torsdag 1. desember 2022 arrangerer Høgskolen i Innlandet på nytt Beredskapskonferansen Innlandet.

Illustasjonsfoto beredskapskonferansen. Fot: Politihøgskolen.

Foto: Politihøgskolen

Vi ønsker å gjenta forårets suksess ved å samle aktører fra nødetater og beredskapsorganisasjoner til en konferanse med relevante tema for å bidra til å forbedre beredskapen i regionen.

Årets konferanse vil sette søkelys på tre hovedtemaer:

  • Pandemi 
  • Sikkerhet
  • Beredskap

Pandemien har preget vår hverdag de siste årene. Konferansen vil sette søkelys på ulike utfordringer knyttet til håndtering av koronapandemien.

Trusselbildet blir stadig mer komplekst. Konferansen vil ha fokus på hvordan trusselbildet påvirker samfunnssikkerhet og beredskap, spesielt innenfor cybersikkerhet, flyktningestrøm og informasjon.

Psykisk helse er en viktig del av arbeidet med beredskap og vil bli et tema på årets konferanse. Totalberedskapskommisjonen er i full gang med sitt arbeid og vi vil få en status på arbeidet og plan for det videre arbeidet.

Programmet er under utvikling og vi jobber med å få på plass relevante innledere med tilknytning til beredskap, helse, krisehåndtering og samfunnssikkerhet nasjonalt og regionalt.

Programmet vil bli lagt ut her medio august. Vel møtt!

Nyttig lenker

Samarbeidsparter

Logoer samarbeidsparter Beredskapskonferansen 2022

 

Emneord: beredskap, krisehåndtering, pandemi, sikkerhet
Publisert 17. juni 2022 10:15 - Sist endret 20. juni 2022 10:54