Beredskapskonferansen Innlandet 2021

Beredskapskonferansen 2021 vil sette søkelys på den innsatsen som har vært gjort – og fortsatt gjøres – for å forbedre beredskapen i regionen, i lys av tidligere hendelser og kriser.

Illustrasjonsbilde Beredskapskonferansen (Foto: Peder Torp Mathisen, Forsvaret)
Foto: Peder Torp Mathisen - Forsvaret

Vi vil spesielt fremheve ulike tilnærminger til forbedring av ledelse og koordinering av hendelses- og krisehåndtering; utvikling av ressurser, kapasiteter og kompetanse; samt fremgangsmåter for å løse de ofte komplekse, sammensatte og ikke minst overraskende utfordringer en krise vil innebære.  

Med oss på laget har vi ledere og nøkkelpersoner med tilknytning til beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet nasjonalt og regionalt: Politidirektoratet (POD), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvaret v/Forsvarssjefen, Statsforvalteren Innlandet, Heimevernet, Sivilforsvaret, Innlandet politidistrikt, Værvarslingen og FYND Reality AS.

Beredskapskonferansen Innlandet 2021 er en oppfølger til den Nasjonale Beredskapskonferansen, som har vært arrangert siden 2017 som et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Forsvarets høgskole og Politihøgskolen.

Program

Les hele programmet på konferansens hjemmeside. 

Praktisk informasjon

Form

Konferansen gjennomføres fysisk i tråd med gjeldende smittevernregler nasjonalt og lokalt.

Registrering

Interessen for konferansen er stor og vi har nå fylt auditoriet hvor konferansen vil foregå. Vi har sikret oss naboauditoriet hvor vi vil sørge for overføring av lyd og bilde fra plenumsalen. Påmeldte fra nå av vil bli henvist dit. Påmelding skjer her. Påmeldingsfrist er 18. november 2021.

Konferanseavgift

Kr. 300 inkl mva. Konferanseavgiften inkluderer i tillegg til faglig program, lunsj og kaffeservering. 

 

Publisert 10. nov. 2021 10:24 - Sist endret 10. nov. 2021 12:24