Utfordringer og muligheter ved Virtuell Produksjon / Erfaringer fra VIPROS-prosjektet

I virtuell produksjon tas spillteknologi i bruk for å la filmskaperen kombinere live action filmopptak med computer-genererte bilder (CGI) i sanntid.

Banner Artistic Cafe, Den norske filmskolen

Virtuell produksjon kan være et grønt og rimeligere alternativ til kostbare location-opptak og blir stadig presentert som "fremtidens filmproduksjon". Hvordan påvirker virtuell produksjon team og arbeidsflyt? Er det fremdeles film vi lager, eller er det spill, - eller kanskje noe midt i mellom? Hva må filmskapere gjøre for å kunne dra nytte av teknologien?

Forskningsprosjektet VIPROS ved Den norske filmskolen er et samarbeid mellom ledende utdanninger innen film, CGI og spill og utforsker konseptet virtuell produksjon og hva dette innebærer for produksjonsprosessen. Prosjektet belyser mulighetene og utfordringene virtuell produksjon gir, og undersøker hvilken type kompetanse de involverte har måttet utvikle.

VIPROS prosjektet er finansiert av Erasmus+ programmet og skal bidra til økt samhandling mellom kunst og STEM-feltene i utdanningen av studenter som skal ut i kreative industrier. Samarbeid med STEM-feltet vil gjøre kunstfeltet bedre i stand til å arbeide mer innovativt og bærekraftig.

VIPROS prosjektet startet høsten 2020 og prosjektet har nå gjennomført de første studio-tester og undersøkelser. Den 25. oktober kommer prosjektleder Troels Linde til Filmskolens Artistic Research Café for å dele sine erfaringer fra samarbeidet mellom filmskapere og spillutviklere med bransjen. Filmskolen inviterer filmskapere, spillutviklere, teknologer og beslutningstakere til en samtale om konsekvensene av virtuell produksjon og hvilke ferdigheter bransjen og utdanningssektoren trenger for å kunne utnytte mulighetene til denne teknologien.

Mer informasjon

Kontakt

  • Troels Linde, prosjektleder VIPROS troels.linde@inn.no / +45 313 41 646
  • Hanne-Lovise Skartveit, kommunikasjons- og formidlingsansvarlig, Den norske filmskolen, hanne-lovise.skartveit@inn.no / 90 58 56 16

Illustrasjon VIPRO (Foto: DNF)

Publisert 14. okt. 2021 09:54 - Sist endret 5. nov. 2021 12:11