Alle kan tenke kreativt: workshop 1

Som en del av arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse og innføring av nettbrett/ iPad i lærerutdanningene ved HINN, arrangeres tre workshops i hvordan å fremme kreativitet i læring ved bruk av nettbrett – for våre ansatte, lærerstudenter og partnerskoler.

Bilde av lærer og elev med IPad

Foto: HINN

Kurstilbudet tilbys i regi av musikkpedagog Eldar Skjørten og Apple Norge. 

Faglig innhold

Kursrekken omhandler hvordan man kan tilrettelegge for kreativitet i læring, spesifikt ved bruk av iPad og bøkene/guidene til «Alle kan tenke kreativt» (Everyone Can Create). For mer informasjon om «Alle kan tenke kreativt», se Apples egne nettsider.

Kursene inneholder forelesning, demonstrasjon, praktiske eksempler, refleksjoner og tid for deltakerne til å prøve ut deler av innholdet på egen iPad. Det forutsettes at deltakerne jobber noe med innholdet på egenhånd mellom to av kursdagene. Ellers vil det være åpent for dialog om kreativitet og læring, og gjerne tilbakemeldinger om hvordan vi syns bøkene/ guidene fungerer.

Apple beskriver tilbudet på følgende måte: «Alle kan tenke kreativt» er en samling med prosjektveiledninger som bringer kreativitet i alle fag. Alle kan tenke kreativt lærer elevene å utvikle og formidle ideer gjennom video, fotografering, musikk og tegning på iPad. Aktivitetene, som strekker seg fra raske innføringer til lærerike prosjektveiledninger, gir lærerne artige og meningsfulle måter å fremme kreativiteten i undervisningen på, uansett årstrinn.»

Kursholder

Kursholder Eldar Skjørten er grunnskolelærer og musikkpedagog. Han er faglig leder i Skapia og driver i tillegg Musikkpedagogikk.no - et nettsted for musikkundervisning. Han har initiert en rekke prosjekter innenfor musikkundervisning, blant annet knyttet til teknologi, komposisjon og kreativitet, vurdering for læring med mer. Kursene hans er kjent for å være nært knyttet til relevant og gjennomførbar praksis. Han har et internasjonalt nettverk og ble i 2015 tatt opp i Apple Distinguished Educators - et forum som samler pedagoger fra hele verden.

Deltakelse og gjennomføring

Det er satt opp tre digitale økter i løpet av høsten:

  • Fredag 22.10. kl 09.00-11.30: Introduksjonsøkt – grunnleggende bruk av nettbrett (frivillig). Se vedlagte liste for hva som blir gjennomgått: ​Introduksjon til iPad
  • Fredag 5.11. kl 09.00-11.30: Workshop om kreativitet og læring I
  • Fredag 19.11. kl 09.00-11.30: Workshop om kreativitet og læring II + påfølgende fagsamtale om kreativitet og læring

Det er ønskelig at alle kursdeltakere deltar på de to siste øktene (Kreativitet og læring I og II). Noe arbeid mellom disse øktene må påregnes.

Læringsøktene vil foregå på Zoom. Det sendes ut møtelenke etter påmelding.

Det gjøres opptak av alle læringsøktene. Opptak vil være tilgjengelig ut året 2021.

Påmelding

Ønsker du å delta på kursrekken 'Alle kan tenke kreativt'? Meld deg på her

Publisert 8. okt. 2021 14:07 - Sist endret 3. nov. 2021 14:45