Åpningsseremoni Hamar

Felles åpningsseremoni for alle studenter og ansatte på studiested Hamar. 

Fra en studiestart på Hamar.  (Foto: HINN)

Fra en studiestart på Hamar.  (Foto: HINN)

Studiestart på Hamar er felles for studentene og ansatte som holder til på Hamar .

Få oppdatert informasjon på HINNs studiestartsider. 

Publisert 31. mai 2022 12:18 - Sist endret 21. juni 2022 09:53