Stabilt gode søkertall for HINN

Over 15.000 fremtidige studenter har Høgskolen i Innlandet (HINN) som sitt førstevalg. Det viser tall fra Samordna opptak og vårt lokale opptak.

Studenter som prater sammen i en trapp.

Fremtidige studenter fra hele landet har søkt seg til HINN fra høsten av. Foto : HINN. 

Med totalt 15.422 søkere har HINN en nedgang i antall søkere på 892 sammenlignet med opptaket i 2021, men er godt over tallene fra 2020 og 2019 på 14.028 og 13.620.

2021 var på mange måter et ekstraordinært år, der HINN og flere andre utdanningsinstitusjoner fikk en vekst i antall søkere, trolig fordi mange så et behov for faglig påfyll og omskolering når de så hvordan pandemien traff de ulike bransjene. Nasjonalt er nedgangen i antall søkere hos Samordna opptak i år på 12 prosent sammenlignet med 2021.

– Vi er glade for at så mange ønsker å studere hos oss fra høsten av. Vi har fått mange søkere til studieplassene våre, og søkertallene viser at studietilbudet vårt er attraktivt og at studiene gir fremtidsrettet og relevant kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.  

Se statistikken for de ulike studiene her.

Portrettfoto Stine Grønvold.
Prorektor utdanning Stine Grønvold er fornøyd med resultatene i årets opptak. Foto : HINN. 

Flere søkere fra andre deler av landet

HINN tilbyr i år 80 studier i det nasjonale opptaket til Samordna opptak, og i dette opptaket har 9020 personer HINN som førstevalg. Tallene viser at søkerne kommer fra hele landet. Sammenlignet med 2021, har vi en vekst i antall søkere fra Oslo på 18 prosent, 50 prosent fra Vestland og 15 prosent fra Viken. Dette er en tendens som gjør seg gjeldende fra før pandemien, da årets søkertall fra disse fylkene er høyere enn i både 2020 og 2019.  

En del av disse har søkt på studier hos oss som kan tas på nett, deltid eller samlingsbasert. Selv om ikke alle melder flytting til Innlandet, viser tallene at HINN er en utdanningsinstitusjon som er attraktiv blant søkere også nasjonalt.  

– Vi ønsker å være en fremtidsrettet utdanningsinstitusjon som treffer ulike målgrupper og retter oppmerksomheten mot livslang læring, og som i fjor ser vi at mange av de fleksible studietilbudene er populære. Samtidig er vi opptatt av å ha aktive og inkluderende studiesteder med intime studiemiljø der studentene får et høyt faglig utbytte, noe som er enklere nå siden restriksjonene knyttet til pandemien er fjernet, sier Grønvold.  

Naturlig nedgang i det lokale opptaket

I tillegg til Samordna opptak har HINN et lokalt opptak, med først og fremst master- og videreutdanninger. 6402 personer har søkt lokale studier hos oss i år, drøyt 2100 færre enn i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig at flere svært populære studier siden i fjor har blitt flyttet over fra det lokale opptaket til Samordna opptak.

Mange søkere pr studieplass

Totalt har HINN 2,13 søkere pr studieplass. Høgskolen er opptatt av å lytte til arbeids- og samfunnsliv i arbeidet med å utvikle studieporteføljen, og flere av våre nye studier har gode søkertall å vise til, blant annet master i bærekraftig jordbruk på Blæstad med 31 søkere.

Bachelor i vernepleie, deltid, som tilbys for første gang siden 2019 har 343 søkere. Mastergradene ved Den Norske Filmskolen har opptak annen hvert år, og de har totalt 111 søkere i årets opptak, mot 67 i 2020.  

De mest populære utdanningene målt i antall førsteprioritetssøkere pr studieplass er som følger:

  • Mat, ernæring og helse, nettbasert, med 15 søkere pr plass
  • Organisasjon og ledelse, Rena, deltid, nettbasert, med 6,91 søkere pr plass
  • Vernepleie, deltid, med 6,86 søkere pr plass
  • Regnskap og økonomirådgivning, nettbasert, med 6,76 søkere pr plass
  • Sykepleie, Elverum, deltid, med 6,26 søkere pr plass.

(Tall fra Samordna opptak).

Slik er utviklingen ved fakultetene

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (Evenstad, Blæstad og Hamar) har totalt 1140 søkere, en nedgang på 11 prosent fra 2021, men godt over tallene fra 2020 og 2019. I tillegg til den nye masteren i bærekraftig jordbruk er det verdt å merke seg at bachelor i bioingeniørfag fortsatt er populært med 90 førsteprioritetssøkere til 30 studieplasser. Da studiet for første gang ble tilbudt i fjor var det 94 som hadde studiet som førstevalg.

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (Hamar og Lillehammer) har totalt 300 søkere, mot 433 i fjor. Bachelor i animasjon og digital kunst skiller seg positivt ut med 104 førsteprioritetssøkere til 50 studieplasser.

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (Lillehammer og Rena) har totalt 6953 søkere, en økning på 2 prosent fra 2021. Mange av studiene som er nettbaserte og/eller kan tas på deltid har et svært høyt antall søkere, som for eksempel organisasjon og ledelse, Rena, deltid, nettbasert.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (Elverum og Lillehammer) har totalt 4548 søkere, 2 prosent flere enn i fjor. Master i helsesykepleie har hele 694 førsteprioritetssøkere. Videreutdanningene innen operasjonssykepleie og intensivsykepleie på deltid har også gode søkertall med henholdsvis 70 og 48 førsteprioritetssøkere.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (Hamar og Lillehammer) har totalt 2370 førsteprioritetssøkere. Dette er drøyt 500 færre søkere sammenlignet med i fjor. Grunnskolelærer, 1-7.trinn, samlingsbasert har en økning i antall førsteprioritetssøkere fra 97 i fjor til 102 i år.

Den norske filmskolen hadde i år 111 søkere til sine masterstudier. Master i film- Fiksjonsregi hadde flest med 46 førsteprioritetssøkere.

(Tallene omfatter både lokalt opptak og studier i Samordna Opptak).

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 27. apr. 2022 11:05 - Sist endret 4. mai 2022 09:30