Søker universitetsstatus etter sommeren

Høgskolen sender ikke ny søknad om status som universitet før til høsten. 

Logo HINN

Kan Høgskolen i Innlandet kalle seg Universitet også på norsk i løpet av 2023? Ja, tror rektor Peer Jacob Svenkerud.

– Det er ingen dramatikk i dette. Ambisjonen har vært å søke før sommeren, men jeg har hele veien sagt at vi først sender søknaden når vi vurderer at den er god nok, sier rektor Peer Jacob Svenkerud. 

Rektor har varslet høgskolestyret om at de ikke kan vente å få saken til behandling før tidligst i slutten av august. 

– Årsaken er at vi trenger noe mer tid enn forutsatt på å få søknaden ferdig, spesielt arbeidet med å beskrive de ulike ph.d.-områdene. Dette handler om at vi må ha en søknad som er så godt kvalitetssikret som overhodet mulig, sier Peer Jacob. 

Rektor sier at forsinkelsen ikke betyr at høgskolen sliter med å rette på de manglene som Nokuts sakkyndige komité påpekte da HINN i 2020 fikk avslag på sin første universitetssøknad.

– Jeg er sikker på at vi vil sende en god søknad. Jeg har god tro på positivt svar og at vi blir universitet i løpet av 2023, men noen garanti har vi selvsagt ikke, avslutter Peer Jacob. 

Kontakt:

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

Publisert 18. apr. 2022 14:58 - Sist endret 26. apr. 2022 09:20