Snaut 7500 får tilbud om studieplass

Høgskolen i Innlandet sender i disse dager ut 7462 tilbud om studieplass, drøyt 400 flere enn i fjor. Totalt står 6793 personer på venteliste.

Smilende studenter stående i en gruppe.

Over 7500 studenter har fått tilbud om å studere ved Høgskolen i Innlandet fra høsten av. Foto : HINN. 

Det viser tallene for årets hovedopptak til høyere utdanning. Ser vi tilbake på søkertallene fra april hadde HINN stabilt gode søkertall å vise til, der over 15.000 hadde HINN som sitt førstevalg. Nasjonalt var det derimot en nedgang i antall søkere hos Samordna opptak i år på 12 prosent sammenlignet med 2021.

Her kan du søke ledige studieplasser ved Høgskolen i Innlandet.

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, sier opptakstallene i stor grad speiler søkertallene fra april. Hun er glad for at HINN har mange kvalifiserte søkere som nå har blitt tilbudt studieplass ved studiestedene våre.

– HINN skal være en fremtidsrettet og stabil utdanningsinstitusjon, og resultatet fra hovedopptaket viser at vi er attraktive blant mange fremtidige studenter.  Vi gleder oss til å ta imot de nye studentene til høstens studiestart med yrende liv på studiestedene våre, sier Grønvold. 

Se resultatene for hovedopptaket

Ventelister på flere studier

Statistikken fra hovedopptaket viser at 6793 personer står på venteliste til studier ved HINN, der 26 av våre studier hos Samordna opptak har venteliste. Dette er drøyt 2300 færre enn i fjor.

Generelt sett er det mange av våre fleksible utdanninger som kan tas på nett, deltid eller samlingsbasert som har lange ventelister. Regnskap og økonomirådgivning på nett har for eksempel 406 søkere på venteliste, mens bachelor i økonomi og administrasjon på nett har 667. Flest har organisasjon og ledelse på Rena som tilbys deltid på nett. Dette studiet har over 1200 søkere på venteliste.

– Vi har en rekke fleksible studietilbud som tilbys nett- og samlingsbasert, og konkurransen er svært tøff på enkelte av disse. Det er positivt at mange fatter interesse for disse studiene, men dessverre kommer ikke alle inn på det de ønsker, sier Grønvold.

HINN tilbyr fra høsten av flere helt nye studier på heltid, nett- og samlingsbasert, og flere av disse har vist seg å være attraktive. På studiested Elverum har årsstudium i mat, ernæring og helse, nettbasert, fylt opp studieplassene og har 485 søkere på venteliste.  

Samtidig er det flere studier som har kortere ventelister sammenlignet med tidligere opptak, blant annet sykepleie. Sykepleierutdanningene våre hadde til sammen over 1200 på venteliste i fjor. I årets opptak er det totalt sett 109 søkere på venteliste.

Flere ledige studieplasser

Mens noen studier har lange ventelister, er det fortsatt ledige studieplasser ved andre studier, blant annet ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, som i disse dager sender ut 1357 studietilbud. På blant annet grunnskolelærer 5-10-trinn, grunnskolelærer 1-7. trinn og lektor, 8-13.trinn, språkfag, er det ledige studieplasser.

– Det er en nasjonal utfordring å utdanne flere lærere, og i sommer kunne vi gratulere vårt første kull fra den nye masterutdanningen for grunnskolelærere med fullførte studier. Mange av disse nyutdannede studentene har allerede fått relevante jobber, noe som viser at det er behov for grunnskolelærere fra HINN i skoler over hele Norge, sier Grønvold.   

Grønvold er klar på at HINN som utdanningsinstitusjon skal treffe ulike målgrupper og ha et sterkt fokus på høy kvalitet på både campusutdanningene og studier som tilbys nett- og samlingsbasert.

– Vi skal konkurrere og være en attraktiv utdanningsinstitusjon ikke bare for ungdommene som skal studere, men også de som ønsker faglig påfyll. Ungdommen skal ønske å studere ved de fine og trygge studiestedene våre, og foreldrene deres skal ønske å sende deres unge til oss siden vi har relevante studier som holder høy faglig kvalitet, sier Grønvold.

Drøyt to tusen har takket ja til studieplass i det lokale opptaket

I tillegg til opptaket via Samordna opptak har HINN et lokalt opptak for master- og videreutdanninger. 6402 personer søkte i vår via vårt lokale opptak. Det resulterte i at det ble sendt ut 4337 tilbud om studieplass på våre deltidsstudier- og masterutdanninger.  Drøyt 2500 søkere har allerede takket ja til tilbud om studieplass hos oss i det lokale opptaket.

– Vi ser frem til studiestart i august. Som utdanningsinstitusjon skal vi fortsette å være tett på studentene våre, og vi gleder oss til å ta imot både nye og returnerende studenter, avslutter Grønvold.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 25. juli 2022 11:01 - Sist endret 25. juli 2022 15:12