Satser videre på student- og læringsassistenter

Flere av fakultetene våre viderefører prosjektet som vi fikk midler til fra Kunnskapsdepartementet i 2021. 

To kvinnelige studenter som jobber på en PC.

Den såkalte studentpakken har ført til at flere studenter har fått jobbe som student- og læringsassistenter. Nå videreføres prosjekt på enkelte av fakultetene våre. Foto : HINN. 

Høgskolen i Innlandet fikk i mars i fjor drøyt 8 millioner kroner fra myndighetene for å styrke oppfølgingen av studentene våre under pandemien. Midlene skulle brukes til å lønne studenter i rollene som student- og læringsassistenter for å bygge opp om læringsmiljø og læringsutbytte ved studiestedene våre, og på denne måten bidra til at flere av studentene fullfører utdanningen sin.

Flere fakulteter viderefører prosjektet

Prosjektet, som har blitt kalt Studentpakken, var kun sikret finansering ut 2021 og Kunnskapsdepartementet har foreløpig ikke signalisert ytterligere finansiering, men nå har ALB, LUP og AMEK bestemt seg for å videreføre prosjektet med egne midler.

– Vi har sett og hørt tilbakemeldinger fra studentene som tilsier at dette er noe HINN burde satse på også i fremtiden. Fakultetene har også vært positive til å videreføre prosjektet, så derfor er det gledelig at flere av dem viser at de i fremtiden vil satse videre på studentaktive læringsmetoder, sier prosjektleder for studentpakken ved HINN, Maria Bøhlerengen.

HINN har totalt hatt 271 student- og læringsassistenter ansatt, i tillegg til 10 læringslivsledere (studentkoordinatorer) siden prosjektet ble iverksatt. Selv har Bøhlerengen koordinert arbeidet med å rekruttere studenter, mens studentkoordinatorer på fakultetene har gjort det ute på studiestedene.

– Et av delmålene har vært å skape jobber for studentene slik at de kan tjene penger. Mange mistet deltidsjobben under pandemien, og på denne måten kan HINN tilby en deltidsjobb der de både kan tjene litt, men også er med på å bedre læringsmiljøet for andre studenter, sier Bøhlerengen.

Student- og læringsassistentene har gitt ekstra faglig støtte til medstudenter, som blant annet ledere av kollokviegrupper. De har vært involvert i eksamensworkshops og planlegging og gjennomføring av sosiale kvelder. For eksempel har studentene på AMEK fått muligheten til å se filmer og prate med skaperne av ulike filmer på Lillehammer kino. De har også drevet med grunnleggende faglig veiledning og vært til stede og bistått i lab og i felt ved behov.

Gode erfaringer og tilbakemeldinger

Vegard er blant studentene som har vært involvert og hatt stort utbytte av prosjektet. Han har tatt faglærerutdanning i musikk og deretter master i kultur- og språkfagenes didaktikk hos oss, og har siden høsten 2021 kombinert stillingen som læringslivsleder med å studere årsstudium i engelsk på Hamar. Han har vært ansatt i en stilling på 15 prosent, og planen er å fortsette i rollen da LUP er blant fakultetene som viderefører prosjektet.

 – For meg har det vært givende å jobbe som læringslivsleder. Jeg føler at jeg i denne rollen får brukt mitt faglige overskudd på en god måte, og at jeg samtidig får gitt litt tilbake til musikkmiljøet, fakultetet og ikke minst studentene, sier Vegard.

Han har på mange måter fungert som en mellomperson, ved at han har tatt kontakt med emneansvarlig og studieprogramansvarlig for å avdekke ønsker og behov blant studentene innen musikk på Hamar. Så har han deretter lagt opp kreative løsninger ut mot studentene.

– Vi på musikk har hatt noen unike utfordringer, da det er vanskeligere med kollokvie-grupper innen dette fagområdet, men vi har kommet opp med noen gode løsninger. Dette er en fin måte å bruke erfaringen min på. Tilbakemeldingene fra både studenter og fagmiljøet tilsier at det er nyttig, og jeg er motivert for å fortsette. Vi er allerede i gang med å videreføre prosjektet i emnene som har behov for det, sier Vegard.

Mange benytter seg av tilbudet

På Lillehammer har tredjeårsstudent Karoline i høst kombinert studiene med å være læringsassistent for pedagogikk-studenter som ikke har kommet like langt i studieløpet som henne. Hun startet med individuell veiledning før det etter hvert gikk over til større grupper.

– Vi ser at det har krevd mye ressurser å sette i gang prosjektet, men vi har fått gode tilbakemeldinger fra studentene. Det har vært fint for dem å kunne ha en fast kollokvie-gruppe som man vet at noen leder, og som gjør at de får progresjon i studiene sine og ikke blir sittende hjemme helt alene. Inntrykket er at de fleste som har jobbet med dette også har trivdes ved at de bidrar inn i studentmiljøet, sier Bøhlerengen.

Ønsker du å jobbe som læringsassistent eller læringslivsleder? Det trengs flere, og i Canvas finner du informasjonen du trenger.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 27. jan. 2022 10:39 - Sist endret 27. jan. 2022 10:39