Nye dekaner ansatt ved HINN

Morten Ørbeck og Per Morten Fredriksen er ansatt som dekaner ved Høgskolen i Innlandet.

Foto av Morten Ørbeck og Per Morten Fredriksen

Morten Ørbeck og Per Morten Fredriksen skal lede to av de seks fakultetene ved Høgskolen i Innlandet.

– De to som er ansatt har begge en bakgrunn som gjør dem godt kvalifiserte til stillingene. De var de sterkeste kandidatene blant mange kvalifiserte søkere, sier styreleder ved høgskolen, Maren Kyllingstad.

Lang fartstid

Morten Ørbeck (61) er allerede dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, og får nå tilbud om ansettelse i en ny åremålsperiode på fire år. 

Han er førstelektor og utdannet innen sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han har lang ledererfaring blant annet fra stilling som dekan ved Høgskolen i Hedmark og direktør ved Østlandsforskning, og har også erfaring fra både undervisnings-, forsknings- og utredningsarbeid. 

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er Per Morten Fredriksen (56) ansatt og tilbys stilling som ny dekan. 

Han er professor med doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole, og kommer fra stilling som professor/forskningsansvarlig ved Høgskolen Kristiania hvor han har jobbet i ti år. 

Han har også erfaring som forsker, laboratorieleder og administrator i ulike stillinger ved Oslo Universitetssykehus (Avd. Rikshospitalet), og som seksjonsleder ved forskningsstøtteenheten ved samme sykehus.

– Solid kompetanse

– De nyansatte dekanene har begge solid kompetanse innen de fagområdene de får ansvar for, og betydelig ledererfaring. Jeg ønsker dem velkommen og er sikker på at de vil bidra sterkt til høgskolens videre utvikling, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Det var styret ved høgskolen som gjorde tilsettingene i et styremøte fredag 1. oktober.

Dekanen er den øverste faglige og administrative lederen ved høgskolens seks fakulteter. Dekanene er del av rektors ledergruppe og dermed sentrale lederstillinger ved høgskolen. 

Høgskolestyret skal etter planen tilsette dekaner ved Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi i sitt møte i november. 

Tre stillinger som prorektorer for forskning og utvikling, utdanning og samfunnskontakt er også lyst ledige ved høgskolen. Søknadsfrist er 19. oktober.

Kontakt:

Rektor Peer Jacob Svenkerud

Publisert 1. okt. 2021 12:01 - Sist endret 1. okt. 2021 12:52