Hvordan har du opplevd din studiestart?

15. september får alle som har begynt på et nytt studium hos oss i høst mulighet til å svare på årets studiestartundersøkelse.

Studenter foran Terningen Arena.

Den årlige studiestartundersøkelsen er nå sendt ut.

Som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring, gjennomfører Høgskolen i Innlandet hver høst studiestartundersøkelsen.

Undersøkelsen gir informasjon om hvordan vi sikrer en god start for våre nye studenter. Hvordan opplevde du Fadderuka? Hvordan var INNStart? Har du kommet godt i gang med dine studier? Har du få funnet deg godt til rette med venner og studiekamerater? Alt blir mye lettere for deg hvis du får en god start på dine studier.  

I år får du også anledning til å fortelle hvordan oppstarten i høst har vært for deg med sett i lys av koronapandemien. 

Vi ønsker å vite litt om hvordan du har det. Vet vi litt, kan vi forhåpentligvis gjøre noen endringer som gjør studietiden enda bedre for våre studenter.

Du som er ny ved et studieprogram får en epost fra «noreply-nettskjema» med tittelen «Høgskolen i Innlandet – Studiestartundersøkelsen 2021». Vi håper du kan besvare undersøkelsen som kun skal ta noen minutter. Engelskspråklige vil få en engelskspråklig utgave.

Du vil bli minnet om undersøkelsen tre ganger før undersøkelsen stenges 6. oktober. Alle svar blir anonymisert og din identitet vil ikke kunne spores.

Rapporten fra undersøkelsen brukes i arbeidet i studieprogramutvalgene og er en av kildene til kunnskap om kvalitetsarbeidet i høgskolen.

Du kan lese rapporter fra tidligere års undersøkelser.

Kvalitetsrådgiver Kai Tore Bakke ansvarlige for gjennomføring av undersøkelsen

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 15. sep. 2021 10:48 - Sist endret 22. sep. 2021 08:56