Husk å svare på Studiebarometeret

Er du student på andre eller femte året? Da har du nå blitt invitert til å svare på den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet.

Plakat med tekst.

Årets versjon av Studiebarometeret har nå blitt sendt ut. 

Undersøkelsen handler, kort fortalt, om hvordan du som student opplever kvaliteten på ditt studieprogram. Årets undersøkelse vil også inneholde noen spørsmål relater til covid-19 og hvordan du har opplevd dette.

Studiebarometeret ble sendt ut 21. oktober og du må svare innen 14. november. Undersøkelsen gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det er viktig for Høgskolen i Innlandet at du som student gir tilbakemeldinger på hvordan det er å studere hos oss. Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som sendes ut til alle 2. og 5. års studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Undersøkelsen går til bachelor og masterstudenter (inkludert femårige masterprogram).

Resultatene fra undersøkelsen bruker vi i kvalitetsarbeidet i hele høgskolen, fra studieprogram til høgskolestyret. Den er viktig for oss fordi den hjelper oss å se hvor skoen trykker og hvor vi må gjøre tiltak. Det er også fint at vi kan sammenligne oss med andre høgskoler.

Hvis du er student i målgruppen har du mottatt invitasjonen på e-post, og frem mot svarfristen vil du få fire påminnelser på e-post og SMS. Undersøkelsen kan besvares via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Nytt i år er det at NOKUT har opprettet en reserveløsning for dem som ikke finner sin invitasjon til å svare på undersøkelsen. Du kan da få tilsendt ny invitasjon til undersøkelsen ved å benytte følgende lenker (norsk/engelsk):

Lenkene fungerer kun for dem som opprinnelig har fått tilsendt undersøkelsen og som ligger inne med et gyldig skandinavisk telefonnummer i våre systemer.

Vi oppfordrer alle inviterte studenter til å svare på undersøkelsen.  Svarene er viktige for vårt kvalitetsarbeid, og bidrar til at høgskolen får viktig informasjon om studentenes syn på studiekvaliteten.

  • Hvis du vil lese mer om de siste års resultater finner du hovedrapportene for HINN her.
  • Ser du etter resultatene for ditt studieprogram kan du selv søke det opp på studiebarometeret.no.
Av Håkon Boye Bergum og Kai Tore Bakke
Publisert 25. okt. 2021 09:52 - Sist endret 25. okt. 2021 10:36