EMERGE

Sist endret 3. mars 2022 09:23 av Gro Vasbotten
Sist endret 3. mars 2022 09:29 av Gro Vasbotten
Sist endret 2. mars 2022 15:46 av Gro Vasbotten
Sist endret 13. mai 2022 12:40 av lise-drift@sysadm.uio.no
Sist endret 3. mars 2022 09:48 av Gro Vasbotten

Høgskolen i Innlandet er med når universitetsalliansen Emerge søker EU om status som «European University».