Dette bør du tenke på når du velger master- og videreutdanning

Mange vurderer faglig påfyll i møte med fremtidens arbeidsliv, men det resulterer gjerne i mange spørsmål man trenger hjelp med å besvare. 

Kvinne nedenfor Hollywood-trappa på Storhove.

Ingrid Bårdsdatter Bakke råder deg til å følge magefølelsen i valg av videreutdanning. Foto : HINN. 

Bør jeg videreutdanne meg for å stå bedre rustet rent faglig i fremtiden?  Et krevende spørsmål som innebærer et valg som påvirker hele livet ditt. Men videre studier har flere fordeler.

– Det er positivt med nysgjerrighet som driver deg til å ta mer utdanning, særlig om det er basert på erfaring fra arbeidslivet. Vi ser at å ha erfaring i form av knagger å henge master- og videreutdanning på er nyttig og utviklende for folk, og på mange måter åpner det opp et nytt landskap som man både har nytte og glede av, sier Ingrid Bårdsdatter Bakke.

Hun har skrevet doktorgrad om begrepet karriere og er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet innen karriereveiledning. Bårdsdatter Bakke mener mennesker som har noen års erfaring fra arbeidslivet generelt sett vil ha spesielt stort utbytte av å studere videre etter noen år som arbeidstager.  

– Det er gjerne en fordel med litt arbeidserfaring før man går videre på master- og videreutdanning. Erfaringene du har opparbeidet deg i arbeidslivet er kompetanse som deretter kan formaliseres med videre studier. Å vise at man har formell kompetanse på erfaringene du har er en gode som også betyr en del for mulighetene dine i arbeidslivet, sier Bårdsdatter Bakke.

Mange ønsker faglig påfyll

Hun har erfart at mange av ulike grunner søker ny kompetanse i voksen alder. Det aller beste er om motivasjonen for å starte på master- eller videreutdanning bunner i et ønske om faglig utvikling.

– Det gjør at du kan oppleve en utvikling og får flere ben å stå på. Du må starte et sted når du tar utdanning, men erfaringene underveis i studieløpet og i arbeidslivet gjør at du utvikler deg og kan havne et helt annet sted enn planlagt, basert på egne interesser og kompetanse. Med master- og videreutdanning kan du spesialisere deg slik at kompetansen din blir mer kompleks og unik i arbeidsmarkedet, sier Bakke.

Korona-pandemien har trolig hatt en viss innflytelse på nordmenns motivasjon og behov for å ta master- og videreutdanning. Økt arbeidsledighet, usikkerhet og psykisk uhelse er negative koronaeffekter som setter sitt preg på samfunnet og fremtidsplanene til enkeltindivider og bransjer som helhet.  Dette har blant annet resultert i nye studier som har vist seg å være populære.

– Integrert karriereveiledning ble lansert rett før pandemien, og viste seg å bli svært populært. Dette er et nett- og samlingsbasert emne der studentene lærer strategier for hvordan de kan integrere fysiske møter og teknologi i karrierveiledning. Dette er et eksempel på studium som bidrar med nye perspektiver innen et fagområde som plutselig ble spesielt relevant, sier Bakke.

Hos Karrieresenter Hedmark har de også merket pandemiens innflytelse på folks tanker og spørsmål i form av henvendelser. Karriereveileder Henrik Martinsen, som har studert bachelor i sosialt arbeid ved HINN, jobber først og fremst med digital karriereveiledning. Han er en av tre ved karrieresenteret som er nasjonal e-veileder, der han svarer på chat- og telefonhenvendelser fra hele landet, via www.karriereveiledning.no

– Denne tjenesten ble etablert i oktober 2020, litt tidligere enn planlagt grunnet pandemien, og er en lavterskel karriereveiledningstjeneste som er åpen fire dager i uka. Du kan være anonym og får veiledning på spørsmål knyttet til blant annet utdanningsvalg og karriere, sier Martinsen.

Henrik Martisen
Henrik Martinsen jobber med digital karriereveiledning i Karrieresenter Hedmark. Foto : Privat. 

Siden tjenesten ble lansert har over 19.000 benyttet seg av den. Martinsen sier det er et enormt bredt spekter i alder, utdanningsnivå og erfaring blant de som tar kontakt.

– Henvendelsene varierer veldig, men generelt kan man si at mange er usikre på hvordan de skal navigere seg fram. De vet hvor de vil, men ikke hvordan de skal komme seg dit. Noen aner heller ikke hva de vil. Vi legger opp veiledningen etter problemstillingen, og hva de ønsker hjelp til, sier Martinsen.

På mer overordnet nivå tror Bårdsdatter Bakke at pandemien har fått mange til å vurdere egen arbeidssituasjon litt nærmere, da fremtidens arbeidsmarked og hvilken kompetanse som blir etterspurt brått kom på dagsordenen.

– Pandemien har på mange måter satt en støkk i oss. Vi har sett hvor utsatt enkelte yrkesgrupper er, og mange av oss har selv kjent på hvordan arbeid og fritid tidvis flyter over i hverandre. Barna har hatt hjemmeskole mens vi jobber på hjemmekontoret, og plutselig flyter mange deler av livene våre mer sammen og påvirker hverandre, mener Bakke.

– Et av hovedmålene våre er å bidra til at mennesker skal kunne leve et så godt liv som mulig, gjennom valg som av den enkelte oppleves som meningsfullt. Mange stresser med å finne svaret på hva man skal bli. Det er et vanskelig spørsmål, men vi kan hjelpe deg på veien ved å synliggjøre hva du har talent for, hva du har lyst til å lære og ikke minst utrette i fremtiden, sier Martinsen.

Råder deg til å følge magefølelsen

Enkelte velger master- og videreutdanning delvis basert på fremtidens jobbmarked og hvilke yrker det blir behov for i fremtiden. Bårdsdatter Bakke mener du generelt ikke bør la prognoser og beregninger bli avgjørende for hva du velger å videreutdanne deg innenfor, men at du bør ta hensyn til erfaringene du har gjort deg i arbeidslivet, både med tanke på hva du trives med og har talent for å jobbe med.

– Mitt råd er å følge magefølelsen og gå for det du ønsker mest. Du bør gi deg selv lov til å studere det som interesserer deg aller mest, siden motivasjonen i mange tilfeller er avgjørende for om du vil klare å kombinere videre studier med jobb og familie, sier Bakke.

Martinsen forventer et økt antall henvendelser i starten av 2022 opp mot søknadsfristen for høyere utdanning 15. april, fra folk i ulike aldre. Derfor utvider de åpningstiden på tjenesten til fem dager i uka fram til fristen. Vurderer du å kombinere jobb med studier har Bårdsdatter Bakke følgende råd.

- Er du i et arbeidsforhold, er det lurt å være åpen og ta mer utdanning i samråd med nærmeste leder. Kanskje kan du da få rom og tid slik at du kan kombinere jobb og studier på en god måte. Noen tar også utdanning fordi de skal inn i en stilling som krever mer kompetanse, i samråd med arbeidsgiver. Nøkkelen er uansett at du må være motivert for å ta mer utdanning, sier Bakke.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 17. des. 2021 08:52 - Sist endret 17. des. 2021 08:52