Unikt opplæringsprogram – lærer om brukermedvirkning i forskning

For første gang testes nå et storstilt undervisningsopplegg i medforskning ut i regi av Høgskolen i Innlandet.

Bilde av en forsamling med folk i en konferansesal foran en storskjerm

KURSES: Nærmere 30 deltagere er med på det rykende ferske kurset i medforskning. Denne uken hadde de samling på Lillehammer med Henning Pettersen i spissen. (Foto: Ole Martin Ringlund, HINN)

I en av de største konferansesalene på Lillehammer hotell sitter en liten gruppe med folk samlet innerst i lokalet.

Det er samling nummer to av tre denne høsten for nesten 30 deltagere fra høgskolen, NAV, Fontenehuset Gjøvik og Sykehuset Innlandet.

Deltagerne lærer hvordan man skal forske sammen med de man forsker på – og motsatt.

– De med brukererfaring, men uten akademisk bakgrunn, trenger opplæring i å jobbe med forskning. Og akademiske forskere trenger opplæring i å samarbeide med folk som ikke har akademisk bakgrunn. Vi skolerer disse samtidig, forteller høgskolens Henning Pettersen, ansvarlig for kursopplegget.

Krav til brukermedvirkning

KLAR: Henning Pettersen er prosjektleder og klar til å lede deltagerne gjennom kurssamling to denne høsten. (Foto: Ole Martin Ringlund, HINN)

Pettersen er førsteamanuensis på institutt for sosialfag og veiledning og har sammen med fire andre utgjort prosjektgruppa som har utviklet dette kurset.

Enn så lenge er det veldig få universiteter og høgskoler som skolerer sine ansatte og brukergrupper samtidig i slik forskning.

– Tanken med å føre forskere og brukere sammen er å utvikle prosjekter som drar nytte av denne brukerkunnskapen. Det er for lite av dette i forskningen i dag, sier prosjektlederen.

Og ikke minst – kravene til å inkludere de man forsker på har blitt vesentlig skjerpet de siste årene.

– De som bevilger penger til forskning legger sterke føringer på at for å i det hele tatt få forskningsmidler må du ha brukermedvirkning - det vil brukere som aktive deltagere i forskningsprosjektene, sier Pettersen.

Kime til motstand

Målet med kurset er altså å styrke den delen av forskningen som handler om samarbeid i forskning.

For dette er ikke uproblematisk.

– Noen ser en ulempe med dette fordi forskningen blir mer tidkrevende og mer kostnadskrevende. Dette er innvendinger som mange har og som man opplever når man driver med samarbeidsorientert forskning.

Men Henning Pettersen mener disse utfordringene ikke må stoppe denne måten å forske på.

– Jeg synes fordelene er større enn ulempene. Dette beriker forskningen, det gir andre funn og andre måter å tolke data på enn hvis du sitter som aleneforsker, sier en engasjert prosjektleder.

Bilde av en foreleser foran storskjerm
LYDHØRE: Deltagerne på det unike kurset hører godt etter når Henning Pettersen snakker om samarbeidsorientert forskning. (Foto: Ole Martin Ringlund, HINN)

Håper dette blir mer enn en pilot

Kursdeltagerne har møttes i Hamar over to dager tidligere. Denne uken var de samlet på Lillehammer, og i slutten av oktober avsluttes programmet med ny samling i Lillehammer.

Opplæringsprogrammet er bygget rundt seks prosjekter fra praksisfeltet. De seks prosjektene dekker områder innen psykisk helse, rus og arbeidsrettede tiltak.

16 av deltagerne på kurset har brukererfaring, 12 er akademiske forskere, en er ansatt i NAV og en i Fontenehuset.

– Det er første gangen vi har dette kurset og vi betrakter det som en pilot. Vi skal prøve ut hvordan det fungerer. Fungerer det bra så tenker vi at vi kjøre tilsvarende neste høstsemester, avslutter Henning Pettersen.

Kontaktinfo: Henning Pettersen 

 

Emneord: brukermedvirkning, medforskning, kurs, opplæring Av Ole Martin Ringlund
Publisert 23. sep. 2021 14:38 - Sist endret 24. sep. 2021 12:12