- Studentene våre er svært attraktive

Det sier studieprogramansvarlig ved bachelor i bioingeniørfag, Elisabeth Ersvær. I august startet det første kullet opp på studiested Hamar.

To bioingeniør-studenter som jobber i et laboratorium.

Hedda og Adine er begge i det første kullet på Bachelor i bioingeniørfag. Foto: HINN. 

Både underveis i studieløpet og etter fullførte studier er jobbmulighetene mange.

- Sykehuset Innlandet har allerede vært i kontakt med oss om å lyse ut deltidsstillinger og sommerjobber til første kull. Jeg mener at våre studenter er svært attraktive etter endt utdanning og dagens prognoser tilsier at det ikke vil mangle jobbtilbud til denne yrkesgruppen i tiden fremover, sier studieprogramansvarlig Elisabeth Ersvær.

Denne betraktningen deles av rådgiver ved Avdeling for Blodbank og Medisinsk Biokjemi ved Sykehuset Innlandet, Thorbjørg Aaraas Nordengen.

- De nye studentene vil være svært viktige for oss. Det er en stor sjanse for at vi kan tilby flere ferievikariater og deltidsjobber til disse i løpet av studietiden. En del av den praktiske gjennomføringen på studiet vil foregå hos oss, noe som vil gi muligheten til å knytte kontakter med tanke på jobb på litt lengre sikt, sier Aaraas Nordengen.

Første kullet med studenter

Blant studentene på det første kullet på Bachelor i bioingeniørfag finner vi Hedda Hernes Mollatt fra Moss og Adine Blakkestad Ingesen fra Sarpsborg. De er optimistiske med tanke på å få relevant jobb både underveis og etter fullførte studier.

- Vi vet at dette yrket alltid trengs og er etterspurt i arbeidsmarkedet. Sykehuset i Innlandet er også interessert i å knytte seg til nyutdannede, sier Hedda.  

Tre kvinnelige studenter som jobber på et laboratorium.
Det første kullet beskrives som ivrige og nysgjerrige. Foto : HINN. 

Ersvær har fått et godt inntrykk av de ferske studentene våre.

- Inntrykket til fagmiljøet er at vi har studenter som er ivrige og nysgjerrige etter å lære bioingeniørfaget. De ser ut til å ha funnet seg godt til rette på studiestedet. Studentene har mye laboratoriearbeid, og inntrykket er at de synes det er spennende å ta blodprøver og lære å bruke instrumentene for å analysere blodprøver, sier Ersvær.

Det har gått snart to måneder siden Hedda og Adine begynte på studiet. De sitter igjen med et godt førsteinntrykk.

- Jeg føler at vi kan være med å gi tilbakemeldinger som faktisk kan påvirke hvordan de som kommer etter oss skal ha det og dermed bidra til at de får det så bra som mulig. Jeg synes samtidig at det har blitt gjort et veldig godt forarbeid som gjør at studiet ikke føles nytt, da alt virker veldig godt organisert, sier Hedda. 

Bachelor i bioingeniørfag – et resultat av langvarig samarbeid

Vi må tilbake til 2013 for å finne den første formelle henvendelsen fra Sykehuset Innlandet til daværende Høgskolen i Hedmark, med forespørsel om oppstart av bioingeniørutdanning. Bakgrunnen var blant annet rekrutteringsutfordringer ved Sykehuset Innlandet.

- Det å få studiet nært oss gir en svært god mulighet for samarbeid og oppdatering av egne ansatte. Det er også viktig for rekrutteringen til yrket at vi kan tilby studiet i vårt nærmiljø, sier Aaraas Nordengen.

HINN har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet som omfatter helse- og sosialfagutdanninger på bachelor-, videre-, master- og ph.d.-nivå. For bachelor i bioingeniørfag har dette betydning med tanke på praksisplasser. Sykehuset Innlandet er vant til å ta imot praksisstudenter fra andre bioingeniørutdanninger, men vil nå prioritere studentene fra HINN. I januar venter første praksisperiode for Hedda og Adine.

- I praksisen gleder vi oss til å se hvordan arbeidshverdagen til en bioingeniør er, og hva vi kan forvente som ferdigutdannede om tre år. I tillegg ser vi frem til å erfare det tverrprofesjonelle samarbeidet mellom helsesykepleiere og andre ansatte på sykehuset, sier Hedda.

- HINN skal være en pådriver i samfunnsutviklingen

Opprettelsen av studiet mener Ersvær har stor strategisk betydning for HINN i arbeidet med å være en pådriver i samfunnsutviklingen i Innlandet.

- Dette klarer vi gjennom å jobbe tett med partnere i regionen, bidra til omstilling, utvikling, innovasjon og entreprenørskap. Vi har nasjonale retningslinjer som tilsier at vi må samarbeide tett med arbeidslivet, og vi er godt i gang med dette arbeidet, blant annet med Sykehuset Innlandet, sier Ersvær.

- Opprettelsen av bachelor i bioingeniørfag har stor betydning for Sykehuset Innlandet. Det er viktig for oss å få en sterk tilknytning til studiet, da det gir oss muligheten til å knytte kontakt med både høgskolen og miljøet med studenter, sier Aaraas Nordengen.

Sterkere sammen mot fremtiden

Siden studiet ble opprettet og det første kullet startet har samarbeidet mellom Høgskolen i Innlandet og Sykehuset Innlandet allerede blitt forsterket. Ersvær forventer at samarbeidet vil bli tettere og tettere i fremtiden.

-  Allerede nå – kun få måneder etter oppstart av utdanningen samarbeider vi om et nytt masterprosjekt, og har sendt inn søknader om ekstern bevilgning til forskningsprosjekt og utdanningsfaglig utviklingsprosjekt. Dette er samarbeidsaktiviteter som er nye og et resultat av opprettelsen av studiet, sier Ersvær.

Hedda og Adine vil etter planen fullføre sine studier hos oss våren 2024. Selv om det kun er noen få måneder siden de startet på studiet har de allerede noen ideer om hva fremtiden vil bringe.

- Vi vil begge ta en master innen dette fagområdet, men før den tid vil vi få litt jobberfaring. Nå ser vi frem til å få mange nyttige erfaringer i løpet av studenttilværelsen, som også kan påvirke våre fremtidsplaner, avslutter Hedda og Adine.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 14. okt. 2021 14:39 - Sist endret 20. okt. 2021 16:00