Nettsider med emneord «ulvedebatt»

Jeger ved skutt ulv
Publisert 15. des. 2021 15:16

Det er ikke bare i Norge ulven er et omdiskutert dyr, men ingen steder i Europa er striden så tilspisset som her i landet, sier HINN-professor John Linnell. 

Jeger ved skutt ulv
Publisert 15. des. 2021 15:16

Det er ikke bare i Norge ulven er et omdiskutert dyr, men ingen steder i Europa er striden så tilspisset som her i landet, sier HINN-professor John Linnell.