Nettsider med emneord «turisme»

En ungdomsgjeng på tur i fjellet
Publisert 2. aug. 2022 09:04

Koronapandemien har endret folks reisemønster og -atferd. De fleste kjenner nok til begrepet norgesferie, samt behovet for å unngå overfylte plasser og store destinasjoner.

Bru i Venezia full av turister
Publisert 19. nov. 2021 09:08

Turismen før pandemien var ikke bærekraftig. En ny doktorgrad viser hvordan reiselivet kan omstille seg og tenkes på nytt.

Portrettbilde av Eva Duedahl
Publisert 17. sep. 2021 08:28

Eva Duedahl vil øke kunnskapen om samarbeid for å få til bærekraftig turismeutvikling. Fredag 1. oktober forsvarer hun doktorgradsarbeidet sitt.