Nettsider med emneord «storfe»

Bilder av kuer på en vei
Publisert 1. nov. 2021 12:33

Utmarksbeite er en viktig ressurs for norsk matproduksjon, men står ofte i konflikt med andre interesser. Nå får 5000 norske bønder et spørreskjema fra forskere på Høgskolen i Innlandet.