Nettsider med emneord «sau»

Bilde av sauer som beiter i barskog
Publisert 27. juni 2022 14:08

Høgskolen i Innlandet har fått 11 millioner kroner fra Forskningsrådet for å finne gode løsninger når det gjelder sauer som beiter i skogområder.