Nettsider med emneord «samskaping»

Portrettbilde av Jim B. Skarli
Publisert 30. mai 2022 10:37

Jim Broch Skarli problematizes the term co-creation in public services in his doctoral degree. 

Portrettbilde av Jim B. Skarli
Publisert 27. mai 2022 09:06

Jim Broch Skarli problematiserer uttrykket samskaping i offentlig tjenesteyting i doktorgraden sin. 10. juni er det klart for å forsvare avhandlingen.