Nettsider med emneord «oppvekst»

Ragnhild Bjørnsen står på en talerstol og holder foredrag for ansatte i UD
Publisert 9. jan. 2022 12:07

Det å være barn av UD-ansatte og diplomater kan fra utsiden se ut som et fint og flott liv. Nå viser imidlertid en doktorgrad at en barndom der du flytter verden rundt kan være vanskelig på flere måter. 

Publisert 20. okt. 2021 12:28

Hvordan kan de ansatte i barnehagen snakke med barn de ikke har et felles talespråk med? Johanne Ilje-Lien disputerte ved Høgskolen i Innlandet 04.06.2020.