Nettsider med emneord «likestilling»

Bilde av lastebåt på havet full av containere
Publisert 19. mai 2022 10:43

En fersk rapport fra Høgskolen i Innlandet om likestilling i maritime næringer gjør at fiskeri- og havministeren innkaller næringen til møte.

Bilde av en båt som ligger til kai ved lastekraner
Publisert 25. jan. 2022 10:37

For Nærings- og fiskeridepartementet skal Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet studere likestillingssituasjonen i maritim næring og utdanning.