Nettsider med emneord «lange avstander»

Publisert 30. sep. 2021 15:14

Zea Walton forsvarer sin doktoravhandling på ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 13.mars 2020. Doktorgradsarbeidet viser at rødreven beveger seg over mye større områder enn vi har vært klar over.