Nettsider med emneord «klimaendringer»

Foto: HINN
Publisert 23. juni 2022 10:20

Da regjeringen etablerte sitt nye naturrisikoutvalg i juni ble HINNs Hanne Kathrine Sjølie oppnevnt som medlem av utvalget.

Kjersti Bjørnstad
Publisert 25. mars 2022 09:11

– Skognæringen blir viktig i framtidas grønne, norske industri, sa statssekretær Kjersti Bjørnstad ved åpningen av Skogkonferansen 2022 i Elverum. 

Publisert 26. okt. 2021 14:59

Kauê de Sousa forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet 17.desember 2020.

Bilde av et landskap dekket av granskog med blå himmel i bakgrunnen
Publisert 14. okt. 2021 11:41

Med 20 millioner kroner i boks skal forskere på Evenstad lede et stort prosjekt som kan være med på å redde barskogen i Skandinavia.

Bilde av et landskap dekket av granskog med blå himmel i bakgrunnen
Publisert 14. okt. 2021 11:41

Med 20 millioner kroner i boks skal forskere på Evenstad lede et stort prosjekt som kan være med på å redde barskogen i Skandinavia.