Nettsider med emneord «grensevilt»

Bilde av elg i hogstfelt på vinter
Publisert 3. mai 2022 15:12

Norge og Sverige deler vilt og skog langs grensen, men forvaltningen av naturressursene går ofte ulike veier. Det viser sluttrapportene fra GRENSEVILT-prosjektet som er klare nå.